Magyar Katolikus Lexikon > K > Koppi


Koppi Károly József, Úr szenvedéséről nev., Piar (Vác, Pest vm., 1744. febr. 26.-Nagykároly, 1801. ápr. 6.): tanár. - 1759. X. 18: Privigyén lépett a r-be, 1767. IV. 5: pappá szent. 1774: nev. Bécsben, 1777: tanár a kassai, 1780: a kolozsvári akad-n, 1784. X. 23-1795: a világ- és m. tört. tanára a pesti egy-en. A felvilágosodás szellemében meggyőződéses jozefinista volt. Ez tükröződik akkor írt egyhtört. műveiből. Rokonszenvezett a fr. forr. eszméivel, a hazai polg. reformok híve. 1790: készített alkotmánytervezetében J. J. Rousseau népfelség-elve alapján kifejtette, hogy el kell törölni a nemesi kiváltságokat, s minden orsz. ügyben a nemzeté a döntés joga. Ugyanakkor a nemz. kir-választó jogát s a nemz. jellegű nev. szükségességét hangoztatta. 1790: Parainesis c. kz-ban maradt munkájában a minden embert egyaránt megillető polg. jogokról írt. 1792: a titkosrendőrség azt jelentette róla Bécsbe, hogy egy. előadásaiban a fr. forr. alkotmányt dicsőítette, 1794: az a hír róla, hogy „jakobinus”. A m. jakobinusok mozgalmának leleplezése után 1795: elbocsátották az egy-ről. Értékes kvtárának egy részét az Egyetemi Kvtárnak juttatta. - Fm: Prolegomena historiae ecclesiasticae. Bécs, 1786. - Jus electionis quondam ab Hungaris exercitum. Pest, 1790. M.I.-88

Szinnyei VI:972. - Szentpétery 1935:703. - Horváth Ambrus: ~ működése. Szeged, 1940. - MItB II:572. - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:150.