Magyar Katolikus Lexikon > K > Konventuális Ferences Minorita Rend


Konventuális Ferences Minorita Rend, minoriták (lat. Provincia S. Elisabeth in Hungaria Ordinis Minorum S. P. Francisci Conventualium, OFMConv), elizabetánusok: Hagyományuk szerint történetük 1517-ig azonos a mariánusokéval, akik ekkor az obszervánsokhoz csatlakoztak. Az első minorita konvent 1609: Sztropkón nyílt meg, saját pecsétet 1649: kezdtek használni. 1774: a jezsuiták után a minorita prov. adta a róm. Szt Péter baz-nak az →apostoli gyóntatókat. Isk-kat tartottak fönn. - Konventjeik: 1671: Lőcse, 1672: Csütörtökhely (Szepesváralja), 1687: Eger, Nagybánya, 1696: Kánta, 1702: Arad. 1714: megalakult az erdélyi Szentháromság kusztódia Bákó, Brassó, Felfalu, Hunyad, Kánta, Károlyfehérvár, Kolozsvár, Marosvásárhely, Medgyes, Tempti, Tergovist konventtel. 1717: Nyírbátor, 1718: Lugos, 1720: Pancsova, 1721: Kolozsvár, 1724: Beszterce, 1726: Marosvásárhely, 1727: Nagyenyed, 1728: Miskolc, 1731: Szilágysomlyó, 1739: Szeged, 1752: Imreg. - Iskoláik 1745-1873: Arad, 1774-89: Eperjes, 1911-24: Gödöllő, 1776-89: Gyöngyös, 1837-49: Lugos, 1773-90: Lőcse, 1734-1886: Miskolc, 1774-1887: Nagybánya. - 1920: Csütörtökhely, Imreg és Lőcse CS-hoz, Arad, Kézdivásárhely, Lugos, Marosvásárhely, Nagybánya, Nagyenyed és Szilágysomlyó Ro-hoz, Pancsova Jug-hoz került. - 1926. II. 9: a Mo-on maradt egri, miskolci, nyírbátori és szegedi konventet kommisszariátussá fokozták le, 1930. VIII. 12: lett ismét prov. - A Ro-hoz csatolt ter-eken lévő aradi, kézdivásárhelyi, kolozsvári, lugosi, marosvásárhelyi, nagybányai, nagyenyedi és szilágysomlyói konventből a Sztszék önálló kommisszariátust állított föl, melyet 1930. VIII. 10: a Szerz. Kongr. teljes jogú prov-vá tett. 1940 őszén a bécsi döntés után a nagybányai és szilágysomlyói konventet a m. prov-hoz csatolták, az aradi, a lugosi és a nagyenyedi konventből romániai kommisszariátust állítottak föl. 1942: a ~nak 2 kusztódiában 9 konventje volt: a miskolci Szt Ferenc kusztódiában Imreg, Miskolc, Nagybánya, Nyírbátor, Szilágysomlyó; az egri Szt Antal kusztódiában Eger, Kézdivásárhely, Marosvásárhely és Szeged. 1945: az egri, miskolci, nyírbátori és szegedi konvent maradt Mo-on. Az Elnöki Tanács 1950/34. sz. tvr-e a ~ működési engedélyét megszüntette. - A ~ 1989 u. újjáéledt.

A mo-i minorita r. névtára 1882/3. - Schem. El. 1942. - Körtvélyessy Albin László: A 700 é. Minorita rend tört. Szeged, 1943. - Monay 1956. - Marton 1993:173.