Magyar Katolikus Lexikon > K > Konkoly


Konkoly István (Kerkaszentmiklós, Zala vm. 1930. márc. 5.-): megyéspüspök. - A gimn-ot Szombathelyen, a teol-t Bpen végezte. 1954. VI. 20: Szombathelyen szent. pappá. 1955: Gyöngyösfaluban kp., 1956: Szombathelyen hitokt., 1958: Rábagyarmaton és Jánosházán kp. 1960: teol. dr. 1962: Szőcén h. plnos. 1963: ppi titkár. 1972: Gencsapátiban plnos. 1987. VI. 5: szombathelyi mpp. VII. 11: Szombathelyen szent. pp-ké. - 1963: az Orsz. Liturgikus Tanács titkára, 1987: eln-e. - 1990-: ~ alapításai Szombathelyen: Püspöki Ált. Isk., Egyházmegyei Fiú- és Leánykoll., Hittanárképző Főisk., Martineum Felnőttképző Akad., egyhm. teol. tanfolyam, Egyhm. Múzeum, Egyhm. Óvoda, Egyhm. Karitász, Szt Márton Kölcsönkönyvtár, RÉV Ambulancia, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona. Fenntartja Jánosháza, Celldömölk, Sárvár ált. isk-it. Felgyorsította a szombathelyi szegyh. restaurálását. - 1966-: számos lit. kiadvány szerzője, társszerzője. - 1960: ppi tanácsos, 1977: tb. knk., 2000: Schönwisner István Emlékérmet kapott. - 2006. VI. 20: nyugalomba vonult, utóda Veres András. s.k.

Konkoly Julianna Perpétua, KN (Dobri, Zala vm., 1904. febr. 23.-Dobri, 1983. márc. 8.): szerzetesnő. - 1924. V. 15: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1927. VII. 26: tette. Nyíregyházán betegápoló. - A szétszóratás után 1963: Nagykanizsán betegápoló. r.k.