Magyar Katolikus Lexikon > K > Komló


Komló, Baranya m.: 1. esperesség a pécsi egyhm-ben. Plébániái: Bakóca, Baranyaszentgyörgy, Berkesd, Erzsébet, Gödre, Györe, Hosszúhetény, Izmény, Kárász, Kishajmás, ~-Belváros, ~-Mecsekjánosi, Köblény, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mindszentgodisa, Pécsvárad, Püspökszentlászló, Sásd, Szalatnak, Szászvár, Szilágy. - 2. plébánia (Belvárosi). 1951: város, 1954: hozzácsatolták Kisbattyán, Mecsekfalu (1928-ig Szopok) és Mecsekjánosi, 1958-92: Mánfa közs-et. - 1256: Comlou. 1332: már pléb. Tp-át Szt István tit-ra sztelték. A török után 1733: Szék (1997: Magyarszék), 1788: Jánosi (1997: Mecsekjánosi) filiája. 1926: Hauser Imre ~ra költözött a bányászok gondozására, ellátását a bánya biztosította. 1942: alapították a Bányalelkészséget, mely római engedéllyel az országban akkor egyedülállóan nem területi, hanem személyi alapon szerveződött (→személyi plébánia). Azok tartoztak hozzá családjukkal együtt, akik a bányától kaptak fizetést. A többi lakos a mecsekjánosi pléb-hoz tartozott. E kétlakiság nem vált be, ezért ~t 1946: ter. alapon teljes egészében önállósították. 1969: pléb. Anyanyelve 1940: m., ném. - A mai Szt Borbála-tp-ot 1937: a szénbánya építette. A kis szentélyorg-t (1/8 m/r) 1987: Stach Mihály építette. Az eredetileg Szekszárdnak szánt nagy (2/28 m/r) orgonát, melyet a ném. kat-ok Mayer Mihály spp. szekszárdi plnosnak ajándékoztak, 1994: Budavári Attila állította föl a kóruson. Harangjait 1937: 75, 1947: 92 cm átm. Szlezák László öntötte Bpen, a 114 cm átm. nagyharangot Seltenhofer Frigyes fiai Sopronban öntötték. - A kk. Szt István-tp. romja a Hásmányi dűlőben a kórház ter-én sírmaradványok között látható: téglalap alaprajzú hajóhoz diadalívvel csatlakozott a négyzetes szentély; tornya nem volt, kapuja D-ről nyílt. Kőkerete 15. sz. gótikára vall. - Kihelyezett káplánjai: 1926: Hauser Imre, 1936: Gábor Károly. Bányalelkész: 1942: Oszkai Lajos (1946: a bányalelkész c-et megszüntették). Lelkészei: 1952: Kovács Kálmán, 1954: Osvald János, 1964: Békés Ádám. Plébánosai: 1966: Havassy Szilárd, 1977: Bors László. - Oldallagosan ellátja Mecsekjánosi, Mánfa pléb-kat. - Lakói 1940: 3305 r.k., 17 g.k., 87 ev., 77 ref., 11 izr., 15 egyéb vall., össz. 3512. - 2001: a Szt Kinga alapítvány óv-t nyitott, mely fölvette B. →Malla, Ceferino nevet. 2004: 40 növ. Bors László

Schem. Qu. 1981:213. - Patay 1982, 2000. - Dercsényi 1984:15.