Magyar Katolikus Lexikon > K > Kolossze


Kolossze: város Frígiában az Efezusból (Magnézián, ~n, Apameán át) Tarzuszba, majd onnan tovább Szíriába vezető nagy kereskedelmi út mentén. - Hérodotosz és Xenophon szerint jómódú volt és nagy; jólétét főleg a birkatenyésztésnek köszönhette, melynek termékeit a városban dolgozták föl és adták el. Pál ap. idején a szomszédos Laodicea már túlszárnyalta, Nero uralma alatt pedig földrengés sújtotta; ezután vsz. el is tűnt a tört-ből. Jóllehet Pál ap. idején a lakosság egy részét gör-ök és zsidók alkották, a város lakosainak zömét a frígiaiak tették ki. Így az Epafrász alapította ker. közösség nagyobbrészt pogányker-ekből állhatott. Vsz. nem volt kicsi, és talán már a szervezettség elemei is föllelhetők benne (vö. Kol 4,15.17). **

BL:1025.