Magyar Katolikus Lexikon > K > Kollarics


Kollarics Joakim, OSPPE (Pereszteg, Sopron vm., 1720-1778): hitszónok, író. - Jártas volt a jogtud-ban is. Aszketikus fölfogású, felvilágosodás-ellenes beszédeivel, írásaival a kat. erkölcs és hit védelmében tevékenykedett. A r. definitora, majd procuratora. Sokat tett tp-ok, a sátoraljaújhelyi rház és isk. megépítéséért. Elmélkedő írásokat ford. - M: Philotea. Nagyszombat, 1761. - Keresztény-világi intések. Pest, 1766. -Boldog emlékezetű Cseppelényi György élete és halála. Uo., 1770. V.I.

Szinnyei VI:755.