🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kohl
következő 🡲

Kohl Johann, Kholl, Koll, Kohll (18. sz.): harangöntő 1763-1802: Pesten. - 1786-95: Anton →Littmannal is dolgozott. P.P.

Kohl Medárd József (Radafalva, Vas vm., 1859. nov. 5.-Esztergom, 1928. jan. 15.): fölszentelt püspök. - A gimn-ot Szombathelyen végezte, 1878. VII. 28: belépett a bencés r-be, a novíc-t Rómában töltötte, 1881-85: Innsbruckban teol., 1884. VII. 4: ünn. fog-at tett, 1885. VII. 25: pappá szent. Győrött ném-tört. szakos gimn. tanár, 1886-89: főapáti titkár és leányisk. hitokt., 1892: Vaszary hgprím. titkára. 1900 elején világi pap lett. V. 19: esztergomi mesterknk. 1900. XII. 17: kinev., XII. 27: Rómában szamoszatai cpp-ké szent. 1908: komáromi, 1918: főszegyh. főesp. Mint spp. kb. 800 papot szent., Pannonhalmán ~ szentelte pappá →Serédi Jusztiniánt. 1893. IV. 10: a Vaszary elleni Csolics-merénylet alkalmával fölfogva a hgprím-nak szánt késszúrásokat, sebesülése árán megmentette annak életét. - Munk. volt a Bölcseleti Folyóiratnak és a Hittudományi Folyóiratnak. T.E.

Szinnyei VI:696. - Miksó István: Örömsorok, melyekkel őméltóságát dr. ~ urat papságának negyedszázados évford-ja alk. üdvözlik. Bp., 1910. - Schem. Strig. 1917:341. - Schermann 1940:79. - Ritzler-Sefrin VIII:498. - Beke 1986:80. (22.)