🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Knauz
következő 🡲

Knauz Nándor (Óbuda, Pest vm., 1831. okt. 13.-Pozsony, 1898. ápr. 26.): választott püspök, történetíró. - A fil-t Nagyszombatban, a teol-t Esztergomban végezte. 1854. XII. 7: pappá szent. A nagyszombati szem-ban tanár, majd a pozsonyi Emericanumban pref. 1856: Pozsonyban karkp., 1860: érs. kv- és levtáros. 1871. X. 14: esztergomi knk., 1878. VII. 1: szerfeli apát, 1881. XI. 6: komáromi főesp. 1890. VII. 29: szkardonai vál. pp. 1896: pozsonyi prép. - A m. egyh., s főleg az esztergomi főegyhm. tört-ének kutatója volt. 1858. XII. 15: a MTA l., 1873. V. 21: r. tagja. - 1862: Nagy Ivánnal Pesten megindította és szerk. a Magyar Tudományos Értekezőt. Megalapította és 1863-69: szerk. az évente kiadott Magyar Siont. Legjelentősebb műve a Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. - M: Az 1398. ogy. végzeménye. Pest, 1856. (Klny. M. Tört. Tár 3. köt.) - Pázmány Péter sírja. Uo., 1859. - Az orsz. tanács és ogy-ek tört. 1445-52. Uo., 1859. - Az aranybulla. Uo., 1861. - A budai kir. várpalota kpnája. Esztergom, 1862. (Klny. M. Tud. Értekező) - Georgii Fejér Codex Diplomaticus Hungariae. Évmutató F. Gy. m. okmánytárához. Buda, 1862. - Esztergomi főegyháznak okmánytára: Árpádkori okmányok. 1-2. füz. Esztergom, 1863. - A budai kápt. regesztái. 1148-1649. Pest, 1863. (Klny. M. Tört. Tár 12. köt.) - A m. nyelv tört. joga az egyház és hazában. Válaszul a Slovestnost c. tót újságnak. Esztergom, 1864. (Klny. M. Sion) - Paulai Szt Vince Leányai. Uo., 1865. (névtelenül) - Lányi Károly m. egyháztörténelme 889-1848. 1-2. köt. Átdolg. Uo., 1866. - A nápolyi Margitlegenda. Uo., 1868. - A fogarasföldi kertzi apátság. Uo., 1868. - A veteristák. Pest, 1869. - II. Endre szabadságlevelei. Uo., 1869. - A pozsonyi kápt. kz-ai. Esztergom, 1870. - A m. egyh. régi mise- és zsolozsmakv-ei. Összegyűjt. Uo., 1870. - Tinódi Sebestyénnek eddig ismeretlen versezete Zsigmond kir-ról. Közli. Pest, 1871. - Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. 979-1321. S.a.r., tanulm. és jegyz. ellátta. 1-2. köt. Esztergom, 1874. - Kortan. Bp., 1877. - Az esztergomi Corvin-Códexek. Uo., 1880. - A pozsonyi prépság. Esztergom, 1881. - Válaszul Rimely Károly Adalékjára. Bp., 1881. - A Garam-melletti Szt-Benedeki apátság. Uo., 1890. - Kz-ai a M. Nemz. Múz-ban: szépirod. dolgozatok, 152 levél, tört. dolgozatok (10 köt.). - Álneve: Zumbur, betűjele: K.N. - Utóda a szkardonai c-en 1899 k. Kozma Károly. T.E.

LBE:497. - M. Sion 1886:464. - Zelliger 1893:246. (itt a M. Tud. Értekező szerk-je) - Szinnyei VI:610. (itt a M. Tud. Értekező szerk-je) - Kollányi 1900:500. (itt a M. Tud. Értesítő szerk-je!) - Esztergom vm. 1909:170. (itt a M. Tud. Értesítő szerk-je!) - Kollányi Ferenc: Emlékbeszéd ~ felett. Uo., 1911. - Gulyás 1956:581. - Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:43. (itt a M. Tud. Értesítő az Esztergom vm-ből átvéve!)