🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Klosterneuburg
következő 🡲

Klosterneuburg: ágostonos kolostor Ausztriában, Bécstől északnyugatra. - 1108: társaskápt-nak alapította Babenbergi Szt III. Lipót őrgróf, 1133: az →ágostonrendi kanonokokra bízta. Az →invesztitúra-harc idején s később is ~ a pápa oldalán állt. Alsó-Au. lelki és kulturális közp-ja volt, 1485: Lipót sztté avatása után búcsújáró hely. Gazdagsága miatt →husziták és törökök ismételten kifosztották. Prép-ja 1558-63: prot. lett, ~ a prot-ok kezére került, majd cs. segítséggel hamarosan visszakapták a szerz-ek. A 17. sz: ~ból alapították a cseho-i Wittingau és Forbes prépságait; tp-át ekkor építették át barokk stílusban. - VI. Károly cs. (ur. 1711-40) megbízta 1730: Donato Felice d'Alliót, hogy ~ot cs. szálláshellyé alakítsa át, de a munkát nem fejezték be. II. József (ur. 1780-90) pléb-k vezetésére kötelezte a szerz-eket. - A 20. sz. elején ~ a →liturgikus mozgalom egyik közp-ja, itt élt Pius →Parsch OSA. 1941-45: a ktort föloszlatták. - Az egykori káptalanteremben 14. sz. üvegablakok, Szt Lipót sírja és a →Verduni-oltár. Kb. 220 ezer köt-es kvtárában 1200-nál több kódex. 2000: ~ 24 pléb-t látott el. **

LThK 1993. VI:149.