🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Klinda
következő 🡲

Klinda Kálmán, búrszentmiklósi (Esztergom, Esztergom vm., 1869. szept. 23.-Esztergom, 1949. aug. 26.): siketnéma intézeti igazgató. - Esztergomban és Vácon tanult, ahol 1890: siketnéma int. tanítói okl-et szerzett. 1988-: Vácott, 1897: Kaposvárt siketnéma int. tanító, 1902-23: nyugdíjazásáig ig. - M: Fonomimikai abc. Bp., 1906. - Értesítés a kaposvári Államilag segélyezett iskoláról (1898/99-től intézetről) az 1897-1921 tanévről. Szerk. Sz.G.

Rexa 1934:287. (tankv-író) - Osváth 1938:783. - Gulyás XVI:758. (tankv-író) - Klinda Mária közlése

Klinda Károly, búrszentmiklósi (Esztergom, Esztergom vm., 1861. szept. 1.-Esztergom, 1951. dec. 30.): tanítóképzői igazgató. - A tanítóképzőt 1879: Léván végezte, Izsán (Komárom vm.), 1881: Udvardon, 1882: Perbetén, Szentmiklóson tanító, 1886: Farkasdon (Nyitra vm.) kántortanító. 1900: Esztergomban az érs. tanítóképző gyakorló isk-jában tanító, 1906: tanítóképzői tanár, 1914-15: és 1917-26: nyugdíjazásáig ig. - M: A gyümölcsfák főbb ellenségei és a védekezés. Galánta, 1896. - Az okszerű szőlőművelés. Esztergom, 1899. (és 1901) - Az olvasás, írás vezérkv-e a phonomimika szerint. Bp., 1905. - Hangutánzó ábécé és olvasókv. Uo., 1906. (3. kiad. 1920) - Leányisk. olvasókv. Szerk. Schultz Imre. 1. r. 6. kiad. Átd. Pozsony-Bp., 1906. - Népisk. nevelés és tanítástan. 5. kiad. Uo., 1906. - Részletes lecketerv a Klinda-féle hangutánzó ábécéhez. Bp., 1909. - Test és élettan, tekintettel a nev. feladataira. 6. kiad. Guzsvenitz Vilmossal. Uo., 1912. - Egészségtan tanító- és tanítónőképző int. számára. Erdődi János műveinek felhaszn. 6. kiad. Uazzal. Uo., 1912. - Test- és élettan. Tanítóképzők számára. 3. kiad. Uazzal. Uo., 1919. - Elemi egészségtan. A kat. el. népisk. 5-6. o. sz. Bp., 1927. (4. kiad. 1936) - 1914-15, 1918, 1926: Az esztergomi érs. r.k. tanítóképző-int. értes. 1913/14-1914/15; 1917/18; 1925/26. szerk-je. 88-Sz.G.

Esztergom vm. 1908:142. - Rexa 1934:288. - Osváth 1938:783. - Ker. m. közél. alm. I:520. (s.v. B. Klinda) - Gulyás XVI:758. (Izsákon tanított) - Értesítők 3:8413-14.

Klinda Pál, búrszentmiklósi (Esztergom, Esztergom vm., 1903. jún. 28.-Esztergom, 1945. jún. 6.): hittanár. - K. Károly fia. 1922: az esztergomi bencés gimn-ban éretts. 1922-26: a bpi Pázmány Péter Tudegy. jog- és államtud. karának hallg-ja, államtud. dr. Esztergomi egyhm-s kispapként a teol-t 1926-27: Bpen, 1927-29: Bécsben végezte. 1929. VI. 29: pappá szent., a bpi Regnum Marianum-tp. kp-ja, 1930: a bpi Szt Imre Koll. pref-a. 1933: a Ranolder Int. hittanára. Tervezte, megalapította a Ranolder Int. „Klára” R.K. Ipari Leányközépisk-ját, melynek 1937-45: ig-ja. Végzett növ-ei számára alapította a B. (Laboure) Katalin Nagyleányotthont (Bp., Budakeszi út 46.). Itt 1944. V-1945. II: több mint 100 zsidó nőnek és gyermeknek adott menedéket. Ezért 1995: Yad Vasem kitüntetést kapott. - M: A nemzetgazd. érdekek tudatos védelmi pol-ja. Bp., 1926. Dissz. - Vasár- és ünnepnapi miseszövegek kv-e. Szerk. 1-3. köt. 1. köt. Adventtől - vízkereszt után utolsó vasárnapig. 2. köt. Hetvenedvasárnaptól - húsvét után 6. vasárnapig. 3. köt. Pünkösdtől - pünkösd után 10. vasárnapig. Bp., 1929. - Liturgikus sztbeszédek. Írta Pius Parsch. 1. r. Advent és Karácsony. 2. r. Böjti idő. 3. r. Húsvét és pünkösd. 4. r. Pünkösd utáni idő. Ford. Uo., 1936. - Mindenki misekönyve. Bp., 1937. - 1927-32: Némethy Ernővel, a bpi Regnum Marianum pléb. Egyházközségi Értesítőjének szerk-je és kiadója; 1929-32: az Együtt az Egyházzal c. füzetes m. miseszövegek fel. szerk-je, kiadója és laptulajdonosa; 1938: Bpen közzétette a Depaul Szt Vince Szeretet-Leányai vez. alatt álló Ranolder Int. „Klára” nőipari középisk. értes. az 1937/38. tanévre. 88-Sz.G.

Schem. Strig. 1943:301; 1947:280. - Gulyás XVI:759. - Értesítők 5: B3146. - Klinda Mária (unokahúg) közlése

Klinda Teofil, búrszentmiklósi (Pusztapáka, Jászkun ker., 1857. márc. 13.-Esztergom, 1932. ápr. 25.): kanonok. - A teol-t Esztergomban végezte. 1880. VI. 30: pappá szent. Dorogon, 1881: Budaörsön, 1884: Óbudán, majd Bp-Józsefvárosban kp., a bpi egy. 1883: kánonjogi dr-rá avatta. 1883: Esztergomban fősztszéki jegyző. 1896: érs. titkár, 1898: tb., 1903. VIII. 12: esztergomi knk., 1907: hebronvölgyi c. apát, 1915: nógrádi főesp. - A milleniumi ünnepségek egyik szervezője. 1915: a SZIA I. o-ának tagja. - M: Vademecum Liturgicum. Bp., 1892. - Szt Család. Imakv. Uo., 1893. - Nyugalmas órák. Rajzok és elb-ek. Kaposi Józseffel. Uo., 1896. - Idegen világ. Rajzok és elb-ek. Ford. Kaposi Józseffel. Uo., 1897. - Múlt és jelen. Rajzok és elb-ek. Szerk. Kaposi Józseffel. Uo., 1897. - Tractatus de abbatibus et prepositis titularibus. Esztergom, 1909. - Istenem. Mindenem. Imakv. H.n., 1928. - 1888-1907: a bpi Egyh. Közl. szerk. biz. tagja. 1889-92: az Egyh. Közl. munk. és Lelkipásztor rovatának vez-je, a főegyhm. Direktoriumának szerk-je. 88

Zelliger 1893:244. - Pallas X:633. - Szinnyei VI:562. - Esztergom vm. 1903:145. (*Pusztapálka!) - Schem. Strig. 1918:6. - Beke 1986:91. (26.) - Viczián 1995:23. (268.)