🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Klimkovics
következő 🡲

Klimkovics Béla (Kassa, Abaúj vm., 1833. márc. 24.-Kassa, 1885. febr. 10.): festő, rajztanár. - K. Ignác fia. Kassán tanult, 1851: a bécsi festőakad-n F. G. Waldmüller növ-e, 1853: hazatért és festésből élt. Magánrajzisk-t alapított, melyben Benczúr Gyula is tanítványa volt. 1861-85: a kassai áll. főreálisk. rajztanára. 1872-85: a testvéreivel együtt alapított és szervezett Felsőmo. Múz. ig-ja. Akvarelleket, arcképeket és oltárképeket festett. 1861: Kassahámor, kálvária, 1862: kakasfalvi tp., 1868: szomolnoki tp., Pieta. 88

Felsmann 1885:66. (*1813!) - Pallas X:632. - ML 1935. I:569; 1966. II:651. - SBS III:106.(*márc 22.)

Klimkovics Ferenc (Kassa, Abaúj vm., 1825. aug. 21.-Bp., 1890. ápr. 9.): festő. - K. Ignác fia. A kassai gimn. befejeztével 1845: Egerben arcképfestő, 1846: Pesten Marastoni Jakab isk-jában tanult és dolgozott. 1848-49: mint honvéd végigküzdötte a szabharcot, annak leveretése után vidéken arckép- és oltárfestő. 1856-59: Párizsban L. Cogniet mellett dolgozott, tört. és zsánerképeket festett (Salamon és László kibékülése Szt István sírjánál, 1083; Salamon kir. végpercei a Pola melletti barlangban). 1860-89: a pesti kir. kat. gimn. rajztanára. Megfestette Széchenyi István gr., Mailáth György arcképét, Kakasfalva (Szepes vm.), Dunaföldvár tp-ának oltárképét. Kezdeményezője és testvéreivel egyik alapítója a kassai Felsőmo. Múzeumegyletnek s annak múz-ának. T.E.

Felsmann 1885:30. - Pallas X:632. - ML 1935. I:570; 1966. II:651. - SBS III:105 (*1826. aug. 31.).

Klimkovics Flóris (Szomolnok, Zemplén vm., 1756. máj. 3.-Óhegy, Zólyom vm., 1826. márc. 15.): festő. - Eredetileg a szomolnoki pénzverde hivatalnoka, nyugdíjaztatása után felvidéki tp-okba oltárképeket festett, többek között az óhegyi tp. Bold. Szűz-képét. T.E.

ML 1966. II:651. - SBS III:106.

Klimkovics Flóris (Kassa, Abaúj vm. 1831. ápr. 1.-Kassa, 1907. okt. 24.): faszobrász. - K. Ignác fia. Apjánál tanult. Oltárokat és szószékeket készített a kassai és a szepesi egyhm. tp-ai számára. Myskovszky Viktor tervei alapján műhelye készítette a késmárki tp. csúcsíves főoltárát. A Felsőmo. Múzeumegyes. és múz. egyik alapítója. T.E.

ML 1935. I:570; 1966. II:651. - SBS III:105.

Klimkovics Ignác (Okolicsnó, Liptó vm., 1800-Kassa, 1853. jún. 20.): szobrász, festő. - K. Ferenc, Flóris és Béla apja. Egyh. tárgyú szobrokat és képeket készített a kassai egyhm. tp-ai számára, pl. a felsőmislyei (Abaúj-Torna vm.), rozsnyói, sztárai (Zemplén vm.) tp-ok falképeit, kassai templomi szobrokat stb. 1831: restaurálta a gölnici tp. képeit. ~ és fiai gyűjteménye alapozta meg a kassai Felsőmo. Múz-ot, mely néhány olajfestményét őrzi. T.E.

ML 1935. I:570; 1966. II:651. (*Liptószentmiklós) - SBS III:106.