🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Klein Micu
következő 🡲

Klein Micu János Ince, Ioan Inocentiu, eredetileg: Micu, 1732-től br., OSBM (Cód, Szeben szék, 1692.-Róma, 1768. szept. 23.): görögkatolikus megyéspüspök. - A teol-t Nagyszombatban végezte. III. Károly 1729. II. 25: gyulafehérvár-fogarasi pp-ké nevezte ki. Ekkor még nem volt fszt. pap. ~ belépett a r-be. Novíc. Munkácson, itt kapta az Inocentiu nevet. XII. Kelemen p. 1730. IX. 13: ~ kinevezését kihirdette, XI. 5: pappá és pp-ké szent. 1732. IX. 28: iktatták be. Végiglátogatta a parókiákat, a híveket nyugtatta: az unió nem jelenti a gör. rítus megszüntetését. ~ III. Károlytól az évi 3 ezer Ft-ot jövedelmező szamosújvári helyett megkapta a 6 ezer Ft-ot jövedelmező balázsfalvi uradalmat. Székhelyét Fogarasról 1737: Balázsfalvára tette át. Itt megvetette a szegyh., a ppi palota, a papnev. int. és más isk-k, valamint a bazilita ktor alapjait, rumén fiatalokat Rómába küldött tanulni. ~ volt az első, aki a →dákoromán kontinuitás elméletét magyarellenes pol. fegyverként használta. Erre hivatkozva a bécsi udvartól pol. jogokat követelt az erdélyi rumének számára, a kir-hoz 24 kérvényt írt. Erdélyből följelentették, a nép lázításával és unió-ellenességgel vádolták. Az udvar ~t beidézte, törv-szék elé kellett volna állítani, de hogy ezt elkerüljék, 1745: azt tanácsolták neki, hogy meneküljön Rómába. Rómában nehéz anyagi körülmények között élt, 1751. V. 10: bécsi kezdeményezésre évi 1200 Ft segély kikötése mellett lemondott a ppségről. Utóda 1753. IV. 9: Áron Péter. P.I.

Gams 1873:373. (2.) - Nilles II:497. - Moldován II:197. - K-i Egyh. 1938:28. (Szobrot állítanak Klein pp-nek) - Enc. Rom. III:11.