Magyar Katolikus Lexikon > K > Klára


Klára, Assisi, Szt (Assisi, 1193/94. jan. 20. v. júl. 16.-San Damiano ktor, Assisi mellett, 1253. aug. 11.): rendalapítónő, az első női szerzetesi regula készítője. - Favarone di Offreduccio di Bernardino lovag és (Boldog) Ortolana asszony elsőszülött leánya. Anyja őszinte jámborságra nevelte. Tudott latinul, megtanult mindenféle házi- és kézimunkát, nagyon szépen hímzett. Assisi (Szt) Ferenc hatására 1211: kezdett hite elmélyülni. Egy barátnőjével megszökött szülei házából, és 1212. III. 18-19: a Porciunkula-kpnában megkapta a szerzetesi habitust Ferenctől, aki még aznap éjjel Bastia bencés ktorába menekítette őket. ~ családja mindent megmozgatott, hogy ~t visszafordítsa a szerz. élettől. - ~ és társnője a Panso melletti S. Angelo ktorba ment, ide követte őket hamarosan ~ testvére, Assisi (Szt) Ágnes is. Ferenc IV: az Assisihoz közeli S. Damiano templomocska mellett telepítette le őket, ez lett a →klarisszák első ktora. Ide lépett be később ~ testvére, Beatrice és megözvegyült anyjuk is. - Lelki életét elsősorban Krisztus Titokzatos Testének tanítása hatotta át. Rendkívül szigorúan vezekelt, nővéreit azonban állandóan mérsékletre intette. Szt Ferenc kérésére lett 1215: apátnő. A szegénység privilégiumát III. Ince p. (ur. 1198-1216) 1216: adta meg a r-jének. - 1240: a szaracénok be akartak jutni kolostorukba, ~ kezében az Oltáriszentséggel kiment a kolostor elé, fölmutatta a monstranciát, s a Szt Test erejébe vetett hite csodálatosan megmentette a ktort. 1241: Assisi városa szabadult fel a cs. csapatok megszállása alól ~ és nővérei imádságára. Nemegyszer napokon át nem volt mit enniük, ~ ekkor kenyeret szaporított, áldásával korsót töltött meg olajjal. - A szegénység tekintetében szigorított (a bencésekénél szigorúbb) reguláját 1253. VIII. 9: hagyta jóvá IV. Ince p. A jóváhagyó bullát ~ a halála napján vette át. Temetésén (VIII. 12.) jelen volt a pápa, aki betegágyánál 2x fölkereste, s a bulla egy példányát a kezébe téve helyezték sírba. - Máig ép maradványait az assisi Szt György-tp-ba temették, 1260. X. 3: a neki szentelt tp-ba vitték át. ~t 1255. VIII. 15: avatták sztté. - Ikgr. Attrib-ai: kv. (regulája), liliom, kereszt, cibórium, monstrancia. Az aranyozók, hímzőnők, mosónők, varró leányok, vasalónők, a jó időjárás és a televízió védősztje, de közbenjárásáért fohászkodnak szülés, visszatérő láz és szemfájás esetén is. - Ü: aug. 12., 1969-től aug. 11. - A klarisszák reguláján kívül fennmaradt a végrendelete, áldása és 5 levele, köztük a III. Béla leányának, a klarissza ktort alapító Árpádházi Szt Ágnesnek írt levél. Utolsó szavai: Istenem, áldott légy az életemért. **

Kilenced ~ tiszt-ére. Bp., 1941. - NCE III:913. - BS III:1201. - SzÉ 1984:426. (Árpádházi Szt Ágnesnek írt levéllel) - Lainati, C. A.: ~. Ford. Tűzkő Lajos. Újvidék, 1990. - ~ művei és életének forrásai. Szerk. Hidász Ferenc OFM, Várnai Jakab OFM. Szeged, 1993. (Ferences források 3.) - Christaller, Helena: A szt láng. Ford. Nagymányoky Gilbert OFM. Uo., 1993. - Rotzetter, Anton: ~. Ford. Kamarás Mihály OFM. Bp., 1994.

Klára, Montefalcói, Szt, CSA (Montefalco, Umbria, 1275 k.-Montefalco, 1308. aug. 17.): apátnő. - Nővérével, B. Johannával (Jankával) 6 é. korától →reklúzaként élt a szülővárosában. 1290: uo. belépett az →ágostonos kanonisszák r-jébe. 1291: Johanna utódaként apátnő. 11 évi lelki szárazság után rendkívüli kegyelmeket (csodák, elragadtatások) kapott. Teste és szíve épségben megmaradt, halála után testén megjelentek a →stigmák. - 1742: b-gá, 1881: sztté avatták. Ü: aug. 17. **

Schütz III:214. - BS III:1211. - NCE III:913.