Magyar Katolikus Lexikon > K > Kisparti


Kisparti (Kis) János, Bold. Szűz Máriáról nev., Piar (Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1885. ápr. 12.-Kalocsa, 1940. dec. 23.): gimnáziumi igazgató. - 1902. VIII. 27: Vácott lépett a r-be, 1907. XII. 24: ünn. fog-at tett, 1909. VI. 27: pappá szent, lat-m. szakos tanári okl-et szerzett, fil. dr. Tanár a váci, 1917: a bpi gimn-ban, ahol 1925: ig., 1937: a szegedi tanker. főig-ja. Éveken át üv. elnöke volt a Középisk. Tanárok Nemz. Szöv-ének, 1929: elnöke a Bpi Kat. Középisk. Tanári Karnak. Az 1910-es évek elején középisk. lat. nyelvtankv-ei jelentek meg, érdeklődése azután a neveléstört. felé fordult. Mint tanker. főig. az isk. és a család közötti szorosabb, tudatosabb kapcsolat létrehozását sürgette, eléggé újszerű törekvés volt ez akkoriban. - Fm: Lat. nyelvtan. A gimn. 1. és 2. o. sz. Szerk. Vass Bertalannal. Bp., 1912. - Visszaemlékezés Halmi Lászlóra. Vác, 1912. - Az erkölcsi nevelés elvei a filantropistáknál. Vác, 1913. - Lat. olvasó és gyakorlókv. A gimn. 1. o. sz. Vass Bertalannal. Bp., 1913. (új kiad. 1922) - Lat. olvasó és gyakorlókv. Gimn. 2. o. sz. Vass Bertalannal. Bp., 1914. - Lat. nyelvtan. A gimn. 3. és 4. o. sz. Szerk. Vass Bertalannal. Bp., 1915. - Lat. olvasó és gyakorlókv. Gimn. 3. o. sz. Vass Bertalannal. Közrem. Szigeti Gyula. Bp., 1916. - A váci Theresianum tört. Bp., 1922. (Váci kv-ek 8.) - Szemelvények C. Julius Caesar „Commentarii de bello Gallico” és P. Ovidius Naso „Metamorphoses” c. műveiből a gimn. 4. o. sz. Szerk. Vass Bertalannal. Közrem. Szigeti Gyula. Uo., 1923. - A családi nevelés útjain. Szerk. Uo., 1935. - A m. kegyestanítórendi bpi gimn. ért. az 1925/26-1934/35. isk. évről. 1-10 füz. Közzétette. Bp., 1926-35. - Középisk. kérdések a szegedi tanker. középisk. igazgatóinak értekezletén. Közzétette. Szeged, 1936. (A szegedi tanker. közlem. 1.) - Polg. isk. kérdések a szegedi tanker. polg. isk. ig-inak értekezletén. Közzétette. Uo., 1936. (Uaz 2.) - Szakisk. kérdések a szegedi tanker. szakisk. igazgatóinak értekezletén. Közzétette. Uo., 1938. (Uaz 4.) - Elmélet és gyakorlat kérdései a szakokt-ban Összeáll. Uo., 1939. (Uaz 3.). - 1923: alapító szerk-je a M. Művelődés c. folyóir-nak. M.I.-88

Megyer József: ~. Szeged, 1941. - Balanyi György: ~. Bp., 1941. - Schem. Piar. 1940/41:62. - Jáki 1970:333. - Értesítők 4: B74-B83.