Magyar Katolikus Lexikon > K > Kisoroszi


Kisoroszi, Pest m.: plébánia az esztergomi főegyhm. szentendrei esp. ker-ében. - Első lakói 1344 k. a visegrádi vár építésére idetelepített ruténok. A 18. sz: ném. telepesek jöttek, a 19. sz. elején elmagyarosodott. Visegrád filiájából 1787: lelkészség, 1810: pléb. Tp-át 1719: Szentolvasó Kirnője tit-ra sztelték. Taberenákuluma 4 szoborral 1822 k. az esztergomi →Bakócz-kápolnából került ide. Harangjait 1825: 54 cm átm. Eberhard Henrik Pesten, 1925: 84 cm átm. Walser Ferenc, 1926: 74 és 34 cm átm. Szlezák László öntötte Bpen. - Kegyura 1880: a Pénzügymin. - Plébánosai: Virták Antal, 1817: Stritter József, 1823: Bentsch József, 1834: Krchuvics Mihály, 1835: Crettier Ferenc, 1837: Petheő János, 1868: Krotochvil Ferenc, 1874: Ulmer György, 1880: Porteleki Tivadar, 1888: Schneider András, 1889: Gombár György, 1903: Prágai József, 1934: Oltványi József, 1938: Margorin István, 1939: Csaposs Géza, 1940: Melisek János, 1943: Olgyai Vince, 1946: Horváth Rudolf, 1950: Sasvári Károly, 1952: Marosi József, 1953: Kövér Gábor, 1960: Greff Gyula, 1969: Szentgyörgyvölgyi Zoltán, 1978: Egyed Mihály. 1987-től Visegrád látja el. - Lakói 1840: 503 r.k., 1 ev., 482 ref., 67 egyéb vall., össz. 1053; 1940: 616 r.k., 1 g.k., 6 ev., 411 ref., 2 izr., 19 egyéb vall., össz. 1055; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 13 ffit, 4 nőt; 1983: 500 r.k., össz. 699; 1997: 350 r.k., össz. 700. - 1948: 2 tanerős r.k. ált. isk-jában 87 tanuló. Kalász István

Némethy 1894:132. - Kiss-Sziklay II:624. (1788: alapították) - Genthon 1959:164. - Schem. Strig. 1982:100. - Patay 1982. - Tari 2000:84.

Kisoroszi, Kisorosz, Torontáloroszi, v. Torontál vm. (Rusko Selo, Szerbia): plébánia a v. csanádi egyhm. nagykikindai, 1986: a nagybecskereki egyhm. keleti esp. ker-ében. - 1332: már létezett. A törökök 1526 u. elpusztították. 1808: alapították újra. 1802: épített imaháza 1830: összedőlt, 1831: vertfalú tp-ot építettek, 1922: összedőlt. 1933: Szt Péter és Pál-tp-ot építettek. Kegyura 1880: Sina Simon br. Anyanyelve 1880: m., ném. - Plébánosai: Szakáll András, Fehér Károly, Pólen Béla, Simsik János, Haász Imre, Hoffmann István, Erős Lajos. 2000 e. Magyarcsernye látja el. - 1944-46: ném. lakosságát elvesztette. A szerb partizánok 1944. XI. 4: plnosát, Pólen Bélát (1911-92) gyűjtőtáborba vitték, XII. 3: kiengedték; XII. 6: újra elvitték; XII. 24: partizán ismerősei kiszabadították, XII. 28: újra elvitték, XII. 31: egy ukrajnai munkatáborba hurcolták; 1949. XI. 3: szabadult, Au-ba ment. - Lakói 1913: össz. 2471; 1935: 1732 m., 466 ném., 17 horvát, 2 bolgár, össz. 2217; 1981: 1688 r.k., 1619 szerb g.kel., össz. 3307; 2000: 1300 r.k. Hu.L.

Kiss-Sziklay II:916. - Schem. Csan. 1913. - Schem. Adm. Banat. 1935. - Erős 1993. - Hetényi Varga II:275. - Nagybecskerek 2000:35. (1803: alapították újra)