🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kismarty-Lechner
következő 🡲

Kismarty-Lechner (1942-ig Lechner) Jenő (von der Lech) (Bp., 1878. aug. 23.-Bp., 1962. febr. 26.): építész. - Apja, Gyula (1841-1914) rajztanár. ~ a bpi József Műegy-en 1902: építészmérnöki okl-et szerzett, 1915: drált. 1905: a műegy. ókori építéstani tanszékén tanárs., 1908-23: adjunktus és Hauszmann Alajos építészeti irodájának munk., A renaissance és barokk építészet Mo-on tárgykör műegy. mtanárává képesítették. 1923: megvált a műegy-től, rk. tanár és kormányfőtanácsos. 1928-45: a Képzőműv. Főisk-n az építészet r. tanára. - 1912: a kassai Rákóczi-epitáfium és a sárospataki tanítóképző tervpályázatán I. díjat, 1923: a Chicago Tribune újságpalotája nemzetk. tervpályázatán „mention honorable”-t, a bpi XIV. Bosnyák téri plébtp. tervpályázatán pályadíjat nyert. 1931: a bpi Rezső téri Ferenc József-emléktp., 1940: az albertfalvai plébtp., 1941: a remetekertvárosi Szentlélek-kriptatp. építője, a M. Nemz. Múz., 1924-26: az Egyetemi tp., a Belügymin. díszterme, a Pázmány Péter Tudegy. közp. épülete átépítője. - M: Építési enciklopédia. 1-4. köt. Bp., 1903. (Tud. zsebkvtár 125, 127, 129-130.) - Építők zsebkv-e. Warga Lászlóval. Uo., 1904. - Tanulm-ok a lengyelo-i és felsőmo-i renaissance építésről. Uo., 1913. (Klny. M. Mérnök és Építész Egylet Közl.) - Szemelvények a reneszánsz építés Mo-on és határain kívül c. műv-tört. tanulm-ból. Uo., 1914. - A krakkói Wawel és reneszánsz műemlékei. Uo., 1914. - A pártázatos renaissance építés Mo. határai körül. Uo., 1915. - Reneszánszkori építési emlékek Szamosújvárott. Uo., 1917. (Klny. M. Ipar) - Képek Buda és Pest fejlődésének tört-éből. Uo., 1918. - Elszakításra ítélt Mo. Uo., 1920. - A műemlékvédelem Mo-on és a jövő feladata. Uo., 1921. - Az ókori építés tört. Néhai Nagy Virgil előadásának vezérfonala. 2. kiad. Uo., 1922. - Bp. műemlékei. Szerk. Uo., 1924. (ang., fr., ném., ol. szöveggel) - A M. Nemz. Múz. épülete 1836-1926. Uo., 1927. - Építészeti enciklopédia. L. J. előadásai nyomán jegyezte Éless István. Uo., 1932. (soksz.) - Az építőműv. kis tükre. Uo., 1940. - A kat. tp-építés liturgiai követelményei. Uo., 1942. (A Mérnöki Továbbképző Int. kiadv. XX:17.) - Építőművészetünk a XIX. sz. második felében. Uo., 1945. - Lechner Ödön. Uo., 1961. - Írói neve 1942-ig Lechner Jenő; betűjegyei: Dr. L-r; L-r (Építő Ipar, 1907). 88

ML 1935. II:17. (s.v. Lechner); 1964. II:642. (s.v. Kismarty-Lechner) - Gulyás XVIII:123. (s.v. Lechner)