Magyar Katolikus Lexikon > K > Kisbarnaki Farkas


Kisbarnaki Farkas Ferenc   →Farkas Ferenc, vitéz, kisbarnaki