Magyar Katolikus Lexikon > K > Kis-Erős


Kis-Erős Ferenc (Szabadka, Bács-Bodrog vm., 1869. jan. 28.-Kalocsa, 1939. jan. 11.): tanítóképzői igazgató. - 1889: Kalocsán éretts., a teol-t uo. végezte, 1893. VI. 24: pappá szent. Moholon kp., 1894: Zentán hittanár és tábori lelkész. 1895: a bpi egy-en egyhjogból drált. 1896: Moholon kp., majd a polg. isk. tanárképző tanára. 1897: Uszódon adm., a Kalocsai Oltáregyesület alig-ja. 1898: Kalocsán teol. tanár és a szegények ügyvédje. 1903: a Kalocsai Oltáregyesület ig-ja. 1906: a kalocsai Tanítókháza kormányzó biz-ának elnöke. 1907: fősztszéki bíró, 1918: tanítóképzői ig., 1924: c. knk., 1925: főegyhm. főtanfelügy., c. főig., 1926: a magyar tanítóképzők tb. királyi főig-ja, kalocsai mesterknk. 1931: bácsi, 1934: szegyh. főesp., 1936: bácsi kisprép. - 1924: a SZIA I. o. tagjának jelölték. - M: Nevezetesebb elméletek a nyelv eredetéről. Bp., 1905. - „Ecce sacerdos magnus”. Színi jelenetek 4 képben. Zenéjét összeáll. Sztára József. Kalocsa, 1906. - Emlékbeszéd dr. Mayer Béla nyug. szatmári pp., volt egyhm. főtanfelügy. fölött. Uo., 1913. - A m. nyelv rendszeresen vizsgálva. Bp., 1915. - Esztétika. Uo., 1916. - Poétika. Uo., 1916. - Verstan. Uo., 1916. - A prózai és költői írásművek szerk- és stílustanának elmélete. Uo., 1918. - A prózai műfajok elmélete. Uo., 1918. - Magyarságébresztő március. Kalocsa, 1920. (Összetartás 3.) - Cikkei a Szépirodalmi Kert (1888), Magyar Állam (1889, 1897), Bölcs. Folyóirat (1895, 1897, 1905), Hittud. Folyóirat (1896, 1897, 1907, 1909), Miasszonyunkról nev. kalocsai int. értesítői (1897-1900, 1901/02, 1903/04, 1909/10), Kat. Mo. (1902), Kalocsai Néplap (1906, 1907, 1909), az iskolanővérek intézetében működő Mária-Kongregáció Értesítője (1908), Kalocsai Népoktatás (1912), Alkotmány, Népnevevelés, Szabadka és Vidéke, M. Tanítóképző (1919), Kat. Szemle (1920, 1924), Nemzetnevelés (1925) c. lapokban. - Álnevei és betűjelei: Canonista (Alkotmány, Kalocsai Néplap, Szabadka és Vidéke); Franciscus Theologus (1889: M. Állam); K. dr. (Alkotmány, Kalocsai Néplap, M. Állam, Szabadka és Vidéke); K.E.F. (uo.); Zárday Ferenc (1888: Szépirod. Kert). T.E.

Tóth 1910:172. - SZIA tagajánl. 1924:3. (nem lett tag!) - Schem. Col. 1932:89; 1942:304. - Gulyás 1956:580. - Gulyás XVI:684. (s.v. Kiss-Erős) - Lakatos 1998:134. (†jan. 15.)