Magyar Katolikus Lexikon > K > Kilián


Kilián, Szt (Íro. v. Skócia, 644 k.-Würzburg?, 689. júl. 8.): püspök, vértanú. - Egyik legendája szerint szerz., másik szerint pp-ként Rómába zarándokolt, ahol Konon p-tól (ur. 686-687) küldetést kapott a frankokhoz. Nagy ter-et járt be Galliában, megtérítette Gosbertus fejed-et, aki ~ hatására elbocsátotta sógornőjét, akivel addig együtt élt. Az asszony bosszúból több társával együtt ~t is megölette. Egy istállóban, később méltó helyen temették el. 752: Szt Bonifác jelenlétében nyitották föl sírját, 788: Nagy Károly emeltette ki ereklyéit. A 15. sz: ~ Würzburg védősztje lett. Sírja Würzburgban, a Neumünsterkirchében van. Az oltáron látható a félalakos ~ mint a Három frank apostol egyike (T. Riemenschneider, 1500 k.); az egykori frank birod. ter-én pp-ként, karddal ábrázolják. - Régi misekv-eink számon tartják. A Kélián (1279), Gilyén, Ghyllány, Gellén, Kiliyén családnév, ill. a háromszéki Kilyén helynév arról tanúskodik, hogy kk. jámborságunk ismerte. Gelén János 1642: szegedi főbíró volt. Püspöknádasd (Mecseknádasd) Árpád-kori, temetőben lévő kis tp-át a falu Frankföldről bevándorolt ném. népe ~ nevére sztelte. A titulust később István kir-ra változtatták át. E kettősségben összefonódik a régi ném. szülőföld és az új m. haza szakrális világa. A bánáti ném. falvakban ~ volt az aratás kezdőnapja. A szegedi késes céhet a 18. sz: bevándorló ném. mesterek ivadékai 1835: alapították. ~ pp-öt választották az éles kard, vtságának eszköze miatt védősztül. A szegedi minorita tp. főbejáratán a barokk fadomborművek egyike ~t ábrázolja. - Ü: júl. 6. **

BS III:1235. - Bálint II:32. - Sachs 1980:210. - SzÉ 1988:350.

Kilián Csaba János, OFM (Ludány, Nógrád vm., 1916. okt. 26.-Bronxville, N. Y., USA, 2000. dec. 1.): egyetemi tanár. - 1935. VIII. 29: lépett a kapisztránus rtart-ba, 1941. V. 3: ünn. fog-at tett, 1943. VI. 13: pappá szent. 1944-47: Bpen az Orsolya-nővérek tanítóképzőjének hit- és fil. tanára. 1947: a Pázmány Péter Tudegy. teol., a fribourg-i egy. 1950: fil. dr-rá avatta. 1948: Svájcban, 1951-től az USA-ban élt, 1953-tól New Yorkban heti rádióműsor szervezője, 1954-55: az Amerika Hangja vendégbemondója, 1959: a University of St. Bonaventure kk. és újkori fil. tanára, 1962: New Yorkban a Fordham University teol. tanára. 1998: a Mt. Vernon-i (N.Y.) Szt Orsolya pléb. nyugdíjas lelkésze. - M: Krisztus Kir. tisztelete. Gyöngyös, 1944. (A M. Kat. Néprajz kiadv. A. sorozat: Kultuszfüzetek) - Istenért, Egyházért, Hazáért. A „Hit szava” rádióprogram elmélkedései. New York, 1953-54; Cleveland, 1954. - A kommunizmus örvényében. A „Hit szava” rádióprogram beszédei. New York, 1954-55; Trenton, 1955. - A Katolikus Magyarok Vasárnapja munk., 1944: az Egység Útja segédszerk-je. 88

Schem. Cap. 1948:74. - Bölöny 1983:227. - Nagy II:133.

Kilián István (Füzesabony, Heves vm., 1933. ápr. 6.-): irodalomtörténész. - Iskoláit Egerben kezdte. 1943-48: a Szt Bernát Ciszt. Gimn., az államosítás után a Gárdonyi Géza Gimn. tanulója. 2 é. megszakítás után 1953: a bpi Budai Nagy Antal Gimn-ban éretts. 1953-57: az ELTE tört-lat. szakán szerzett okl-et, 1963: levelező tagozaton a m. szakot is elvégezte. 1957: a miskolci Földes Ferenc Gimn. tanára, majd a TIT B-A-Z m. szervezetének társadtud. szaktitkára, 1969: a miskolci Herman Ottó Múz. helytörténésze, 1972: a debreceni Déri Múz. irodalomtörténésze. 1979: a MTA Irod-tud. Int. munk. - 1971: Ismeretlen isk-dráma gyűjt. a 17. sz. végéről, 18. sz. elejéről c. dissz. alapján bölcsészdr-rá, 1981: A minorita színjáték és a mo-i barokk drámaelmélet c. dolgozata alapján az irod-tud. kandidátusává képesítették. Főként a 17-18. sz. versgyűjt-ek, naplók és drámai emlékek földolgozásával foglalkozik. - M: Ismeretlen isk-dráma gyűjt. a 17/18. sz-ból. Miskolc, 1967. (Borsod-Miskolci Füzetek. Irodtört. 5.) - Lat. nyelvű komédia a 18. sz. elejéről a Borsod m. Levtárban. Uo., 1971. (Klny. Herman Ottó Múz. évkv-e 10.) - Irod. diáktársaság Miskolcon a reformkorban. Uo., 1972. (Borsod-Miskolci Füzetek. Irodtört. 9.) - Sanctus Nicolaus Episcopus seu liberalitas coronata. A mo-i isk-dráma példája 1688-ból. Szövegkrit. kiad. Debrecen, 1974. (Klny. Déri Múz. évkv-e, 1973) - Csokonai és Puky István barátsága. Debrecen, 1976. (Klny. Déri Múz. évkv-e, 1975) - Isk-drámagyűjt. a KLTE Kvtárában. Debrecen, 1979. (Klny. Kv. és Kvtár) - Szűcs Miklós naplója. (S.a.r. és bev.) Miskolc, 1981. - Arany János, a vándorszínész. Nagykőrös, 1982. (Klny. Arany János tanulm-ok) - Arany János debreceni évei. Uo., 1982. (Klny. uaz) - Exercitia Scholastica (1667-1708) Debrecen, 1982. (Klny. Kv. és kvtár 13.) - Szűcs Miklós, a naplóíró és publicista. Miskolc, 1985. (Klny. Borsodi levtári évkv. 5.) - Minorita isk-drámák. Régi M. Drámai Emlékek 18. sz. (S.a.r. és a tanulmányt írta) Bp., 1989. V.I.