🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Keszthely
következő 🡲

Keszthely, az 1925: hozzácsatolt Kiskeszthely közs-gel 1954: város, Zala m.: 1. esperesség a veszprémi főegyhm-ben. Plébániái: Alsópáhok, Dióskál, Felsőrajk, Gyenesdiás, Hahót, Hévíz, Karmacs, ~ I-II., Nemesbük, Pacsa, Rezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, Szentpéterúr, Várvölgy, Zalaapáti, Zalaszántó. - 2. Magyarok Nagyasszonya (I.) plébánia. 1300: már létezett, első tp-át 1300 e. Szt Márton tit-ra sztelték. A törökök 1552 e. elpusztították. 1723: alapították újra. 1816: a lebontott tp. helyett megkapta a ferences tp-ot. 1878: Geisl Mór tervei alapján a Ny-i homlokzat elé torony épült, 1896: Stéhló Ottó tervei szerint átépítették. 1970 u. műemléki helyreállítás történt. Org-ját (2/24 m/r) 1905 az →Angster gyár építette (op. 470.) 1974: a FMKV átépítette. - Az 1816: lebontott tp. tornya 1880-ig állt. Ekkor vittek át egy 1509: öntött, kb. 60 cm átm. harangot az új toronyba. 1945. III. 30: a tornyot gránát-találat érte, a harang részben elolvadt, egy db-ja a Balatoni Múz-ban. Mai harangjait (1100, 700, 450, 120 kg) Szlezák László öntötte Bpen. Kegyura 1880: Festetits Tasziló gr. - A ~ melletti Fenékpusztán római kori ker. bazilika alapjait tárták föl. - Filiája 2000: Cserszegtomaj tomaji része (1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 16 ffit, 4 nőt). - Plébánosai: 1332: Jakab; 1568: Fewdlvári Mátyás; 1685: Sárhegyi Miklós, 1689: Ságodi István, 1700: Kazó András, 1701: Nagy István, 1714: Fabsics Mihály, 1720-36: Paizs András, 1738: Törei László, 1758: Kónya Ferenc, 1761: Jankovich István, 1780: Sinkai János adm., 1784: Rosthy János, 1794: Hertelendy Gáspár, 1797: Nedeczky Károly, 1801: Horváth János, 1808: Szvorényi Mihály, 1815: Ruszek József, 1834: Bezerédj Miklós, 1839: Svastics Károly, 1882: Sövegjártó Ferenc, Ambrus Mihály, 1888: Dunszt Ferenc, 1920: Stefaics Aladár, 1941: Szerecz Imre, 1963: Kenéz Ferenc adm., 1966: Fonyódi Vilmos, 1985: Pacsay János OFMCap, 1989: Léber Mihály. - 2000. XI: hozzá tartozik a 379. sz. Feltámadás cserkészcsapat. - 3. ferences tp. és konvent. 1368: a ferencesek próbáltak megtelepedni ~ szélén egy kpna mellett, de a plnos ezt ellenezte. Lehet, hogy a hely birtokosai, a Lackfiak már ekkor meghívták őket. 1386: Lackfi István (1372: erdélyi vajda, 1386: nádor) adományából megépült a tp-uk és ktoruk a Bold. Szűz tiszt-ére. 1397: a tp. szentélyében temették el halálra ítélt és kivégzett alapítójukat (→Lackfi család). Vörösmárvány sírköve többszörös áthelyezés után a szentély belső D-i falán látható. 1427: ~t a Gersei Pethő család szerezte meg, 1532: a ferencesek értékes tárgyaikat tátikai várukba mentették a törökök elől. 1538: a vár az értékekkel együtt a veszprémi pp. kezébe került. 1554: a törökök közelsége miatt a szerz-ek elhagyták ktorukat. Az erődítménnyé alakított ktort és tp-ot 1589: a törökök nem tudták elfoglalni. 1605: Bocskai csapatai szállták meg. 1711, a szatmári békekötés után az erődítéseket lebontották. - 1723: a mariánus ferencesek visszatértek és az 1711: alapított gimn-ban tanítottak. A tp-ot 1747: barokk stílusban állították helyre, és Szt Oszvald tiszt-ére sztelték. A főoltárt Hofstätter Kristóf tervezte. II. József 1788: a zárdát feloszlatta, a tp-ot plébtp-má nyilvánította, 2000: is az. - 1808: a rházat és a gim-ot a →csornai premontrei prépostság vette át. 1878: a tp. Ny-i homlokzata elé neogót tornyot építettek. 1948: a gimn. Vajda János Gimn. néven állami lett, 1950: a prem-eket elűzték. 1974-83: a tp. műemléki helyreállítása során előtűntek a sztély 14. sz. végi, az itáliai trecento fest-ének hatását tükröző freskói. A tp. egységes gótikus stílusával a magyar kk. ferences építkezés legszebb emléke. -

4. kármelita templom, rendház és plébánia (II.). A kárm. ffirend 1927: telepedett le ~en. A Lisieux-i Szt Teréz-tp. 1930: épült, org-ját (2/30 m/r, op. 1135.) 1937: az →Angster gyár építette, 1987: Gyöpös László átépítette. Harangjait 1930: (700, 400, 200 kg) Szlezák László öntötte Bpen. 1944-től pléb-t is vezettek. - Filiája 2000: Cserszegtomaj cserszegi része. - Plébánosai: Hajós Miklós OCD, 1945: Pálvölgyi Ignác OCD, 1951: Berkes Gyula OCD, 1954: Takács László OCist, 1955: Szabó József, 1956: Berkes Gyula, 1957: Schnattner Szigfrid Gyula OSB, 1961: Kenéz Ferenc, 1964: Kántor Miklós, 1975: Bencsik Pál, 1989: Nagy Jeromos OCD, 1990: Tóth János OCD, 1991: Zdiarszky László OCD. - 5. Iskolái. Az Irgalmas Nővérek 1891: alapították polg. leányisk-jukat. 1942/43: 5 o-ban 8 tanár 222 leányt okt., 1948. VI: áll. isk. A Szociális Missziótársulat 1991: alapította a Farkas Edit Gazdasszonyképző Szakisk. és Koll-ot. - 6. Kat. sajtója: 1919-24: Keszthelyi Újság, 1924-31: Keszthelyi Hírek, 1933-42: Keszthelyi Kat. tudósító, 1944: Kármel Keszthelyi Harmadrendje. - Lakói 1840: 4082 r.k., 451 izr., 260 egyéb vall., össz. 4793; 1910: 6162 r.k., 8 g.k., 8 g.kel., 160 ev., 100 ref., 5 unit., 1029 izr., 5 egyéb vall., össz. 7477; 1940: 10.638 r.k., 38 g.k., 12 g.kel., 247 ev., 295 ref., 755 izr., 7 egyéb vall., össz. 11.987; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 97 ffit, 39 nőt; 1983: 21.582 r.k. H.F.L.-**

2. VEN 1975:170. - Patay 1982. - MKH 1995:823. - 3. Schem. SM 1851:34, 91. - Karácsonyi I:186. - Csemegi József: ~ egykori ferences tp-ának építéstört. Hol, mikor? - Dunántúli Szle 1941:50, 136, 195. - Koppány T.-Sági K.: ~. 1962:75. - TKMK 225. - 5. Polg. Isk. 1942/43:279.