Magyar Katolikus Lexikon > K > Kertész


kertész (lat. hortulanus, oleor): a →kert gondozója, őre. - A Szentírásban csak Jn 20,15: fordul elő, amikor Mária Magdolna a föltámadott Jézust ~nek vélte. - Mo-on az első írástudó ~, akiről tudomásunk van, Kerty István diák Sárváron (16. sz.); más neves ~ek e korban: Székely György, Kertész János, Németh János. - Az első m. nyelvű kertészeti szakkv. Lippay János SJ (1606-66) Posoni kert c. 3 köt-es műve (megj. I. és II. rész Nagyszombat, 1664, III. rész Bécs, 1667; 2. kiad. Győr, 1753). Ismertet 150 virágfajtát, sok akkor divatos és Eu-ban új, török eredetű virágot, növényházi fajokat és 8 fajta rózsát. - Az ikgr-ban képtípus lett: →Noli me tangere. **

Kirschbaum II:81. - Stirling 1996.

Kertész Anna M. Aura, IML (Rábakecöl, Sopron vm., 1904. ápr. 21.-Jászárokszállás, 1992. márc. 16.): szerzetesnő. - Sopronban a r. isk-ban tanítónői okl-et szerzett. 1927. VII. 2: lépett a kongr-ba. 1929. VII. 30: első, 1935. VII. 30: örök fog-át uo. tette. Kiváló nevelő lett. Családjából 3 nővér lépett a r-be. - Jászárokszálláson testvéreivel élte át a szétszóratást a zárda épületében. r.k.

Kertész Antal, OFMConv (Dunakeszi, Pest vm., 1914. jan. 22.-): pap. - 1932. IX. 7: Egerben lépett a r-be. Rómában a Gregorianán, Innsbruckban és Egerben tanult. 1940. VI. 16: Egerben pappá szent., mely után Szegeden s-lelkész. 1944: Rómában drált. - Cikkei a Kat. Szle (1937, 1948) és a Vasárnap (1937-40) folyóir-ban. - Fm: Római szemmel, római szívvel. Szeged, 1942. - Doctrina S. Augustini de memoria mentis. Dri dissz. Róma, 1944. **

Schem. OFM Conv. 1942:49. - Pilinyi 1943:255. - Monay 1953:54.

Kertész Emília M. Katalin, OPraem (Süttör, Sopron vm., 1903. okt. 6.-Süttör, 1985. jan 3.): szerzetesnő. - A tanítónőképző elvégzése után Külsővaton 1931. IX. 27: lépett a →Premontrei Női Kanonokrendbe. 1933. IX. 28: első, 1938. IX. 28: örök fog-át uo. tette. Főnöknő fiókházakban. r.k.

Kertész Gotthárd János, OCist (Pér, Győr vm., 1897. júl. 23.-Pannonhalma, 1980. nov. 6.): tanár. - 1914. VIII. 14: lépett a r-be. 1921. VII. 31: pappá szent. Gyakorló tanár Bpen, 1922: lat-gör-földr. szakos tanári okl-et szerzett. 1922: Zircen hitokt. és segédkvtáros, 1923: Székesfehérvárt gimn. tanár. 1923: Zircen hitokt. és apáti szertartó. 1924: Egerben, 1927: Pécsett, 1936: Baján, 1937: Székesfehérvárt, 1940: Baján, 1942: Pécsett, 1945: Székesfehérvárt gimn. tanár. 1948: uo., majd Kálozon kisegítő lelkész. 1953: Tápon (Győr m.), 1960: Tápszentmiklóson, 1964: ismét Tápon ált. isk. tanár. 1967: Pannonhalmán nyugalomban. - M: M. zarándokhelyek. Bp., 1941. (s.v. Kertész János) 88

Schem. Cist. 1942:251. - Gyászjelentés

Kertész Gyula (Bp., 1900. jún. 7.-Bp., 1967. júl. 6.): zenetanár, zeneszerző. - Bpen 1918: tanítói, 1923: polg. isk. tanári, 1928: tanítóképzői tanári okl-et szerzett, a Zeneműv. Főisk-n Kodály Zoltán tanítványaként zeneszerzést tanult. 1921: Bpen tanító, majd polg. isk. tanár az Attila, majd a Városmajor u. fiúisk-ban. Egyik alapítója a M. Kórus lap- és zeneműkiadó váll-nak (1930-50). 1938: a főv. Hitokt. Felügyelősége megbízta isk. hanglemezek készítésével. Éveken át az Orsz. M. Cecília Egyes. titkára. Egyik megindítója és főszervezője volt 1930 k. az Éneklő ifjúság mozg-nak. Az 1950-es években ének, tört. és földr. tanár s a MTA Népzenekutató Csop-jának munk. - Népdalföldolgozásokat, egyh. és világi kórusműveket írt, a →Kodály-módszer egyik terjesztője volt. - M: M. egyh. énekek vegyeskari feldolgozásban. 1-2. füz. Többekkel. Bp., 1929-30. - Férfikariskola. A ffikarban éneklés elméleti és gyakorlati útmutatója. Szerk. Demény Dezső. Közrem. Uo., 1930. - Tavaszi bokréta. 14 kétszólamú gyermekdal. Uo., 1933. - Harmonia sacra. A M. Kórus énekeskv-e. Bárdos Lajossal és Rajeczky Benjáminnal. Uo., 1934. - M. hazám. Tizenkét 1-2-3 szólamú gyermekkar hazafias ünnepségek alkalmára. Uo., 1934. - M. cantuale. Egyh. karénekeskv. Bárdos Lajossal és Koudela Gézával. Uo., 1936. (10. kiad. Uo., 1947) - A XXXIV. Nemzetk. Euch. Kongressz. himnusa. Ffikarra. Uo., 1938. (Uaz 3 szólamra. Uo., 1938) - Erdélytől a Felvidékig. M. népdalok 2 és 3 szólamú vegyeskarra, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Farkas Ferenc, Halmos László, Kerényi György, Péter József és Veress Sándor művei. Közread. Uo., 1941. - Hozsanna. Teljes kótás népénekeskv. a Harmat-Sík „Szt vagy Uram!” énektár... énekeivel, kibővítve más dallamokkal. Szerk. Uo., 1961. (Átd. kiad. Szerk. Uo., 1966) - 1928-30: a Kat. Kántor szerk-je, 1942. XI-1950. III: a M. Kórus, 1933. X. 1-1950. V: az Énekszó, 1941-48: az Éneklő Ifjúság társszerk-je és kiadója. - Betűjegye: kgy. (az említett lapokban). T.E.

Deák 1942:227. - Gulyás 1956:252. - ZL 1965. II:318. - MÉL III:388.

Kertész István, Stephen Denis (Putnok, Gömör és Kishont vm., 1904. ápr. 8.-Notre Dame, In., USA, 1986. jan. 26.): diplomata, történész. - 1922: Rimaszombatban éretts., 1926: a Pázmány Péter Tudegy-en jogot végzett és drált. Ösztöndíjasként Párizsban 1928: nemzetk. jogi és diplomáciatört. okl-et szerzett, Hágában nemzetk. jogot tanult. A bpi törv-széken joggyakornok, 1931: ügyvédi és bírói vizsgát tett, a Külügymin-ban a m. kormány nemzetk. jogi szakértője. 1935-37: ösztöndíjas az USA-ban, NBr-ban és Svájcban. 1938: a Hágai Nemzetk. Bírósághoz kiküldött m. megbízott titkára, 1942: a bukaresti m. követség első titkára, 1943: a külügymin. pol. oszt-án a békeelőkészítő csop. munk. Mint az angolszászokhoz közeledés hívét az 1944. X. 15-i nyilas puccs után letartóztatták, hadbíróság elé került, de megszökött és az ostrom alatt Bpen bújkált. 1945-48: a Pázmány Péter Tudegy-en Az államok nemzetközi jogi felelőssége tárgykör mtanára, ismét bekapcsolódott a külügymin. békeelőkészítő munkájába. 1946: a párizsi béketárgyalásokon a m. küldöttség főtitkára. 1947. III. 17-VIII. 26: római követ, IX. 24: lemondott állásáról és Ny-on maradt. 1948. II: az USA-ba ment. 1948-50: a Yale Egy. jogi karán docens vendégtanár és 1948-50: a Notre Dame Egy-en vendégtanár, 1950. IX: főállású docens, 1951-75: nyugdíjazásáig prof., a politikatud. tanszék vez-je. 1953: megszervezte a SZU-val és K-Eu-val foglalkozó kutatócsop-ot, melyből megalapította és 1955-70: vez. a Nemzetk. Tanulmányok Int-ét. - M: Az áll. nemzetk. felelőssége. Bp., 1938. (A bpi K. M. Pázmány Péter Tudegy. nemzetk. jogi szem. kiadv. 1.) - Die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn. München, 1953. (Klny. Südost-Stimmen 1953:5. sz.) - Diplomacy in a Whirlpool. Hungary between Nazi Germany and Soviet Russia. Notre Dame, 1953. (Uo., 1974) - The Fate of East Central Europe. Hopes and Failures of American Foreign Policy. Szerk. Uo., 1956. - Diplomacy in a Changing World. Szerk. M. A. Fitzsimmons-szal. Uo., 1959. (Uo., 1974) - What America Stands For. Szerk. uazzal. Uo., 1959. (sp-ul Uo., 1968) - American Diplomacy in a New Era. Szerk. Uo., 1961. - East Central Europe and the World Development in the Post-Stalin Era. Szerk. Uo., 1962. - Nuclear Non-Proliferation in a World of Nuclear Powers. Szerk. Uo., é.n. - The Quest for Peace through Diplomacy. Englewood Cliffs, 1967. (1971: japánul) - The Task of Universities in a Changing World. Szerk. Notre Dame, 1971. (1975: arabul és japánul is) - Between Russia and the West. Hungary and the Illusions of Peace-Making 1945-1947. Uo., 1984. - The Last European Peace Conference, Paris 1946 - Conflict of Values. Lenham, Md., 1985. - M. békeillúziók 1945-1947. Oroszo. és a Nyugat között. Bp., 1995. Bo.Gy.

Pázmány Péter Tudegy. alm. 1947/48:25. - MÉL IV:472. - Borbándi 1992:189; 1997:235. - Kertész István: M. békeillúziók 1945-1947. Bp., 1995:507. (Gyarmati György: ~ pályafutása) Arck. - Nagy 2000:506.

Kertész János (Vizsoly, Abaúj-Torna vm., 1875. jún. 10.-Hidasnémeti?, 1941 u.): plébános. - 1898. VI. 29: pappá szent. Göncön, Füzérradványban, 1899: Encsen kp., 1900: Kassán hitokt., 1910: Hidasnémetiben adm., plnos. - M: M. zarándokhelyek. Bp., 1941. 88

Pilinyi 1943:191. - Schem. Cass. 1944:88. - (Tóth 1948: nem említette!)

Kertész (1905-ig Kollarik) Kálmán (Zétény, Zemplén vm., 1878. aug. 7.-Kassa, 1940. máj. 27.): plébános. - Kassán éretts., 1895: Veszprémben, 1896-1901: Bpen teol. hallg., 1901. VI. 24: pappá szent. Szulokon kp., 1904. VII: Veszprémben karkáplán, 1908: alkántor, szegyh. és nyomdaig., 1910. XI: Zákányban adm., 1911. XI-1915. XI: lemondásáig plnos. 1915. XII: táb. lelkész a szerb és olasz harctéren. 1918. VI. 20: Piavénál légnyomás érte, kórházban volt az összeomlásig. XII. 1: Bpen hitokt. 1923. I-III: Nádasdladányban h. plnos, IV. 1: Balatonfüreden hitokt., 1930: Öskün plnos. A kassai kórházban halt meg, ott temették el. - Öskün rendbe hozatta a kerek tp-ot. A Miatyánk különböző nyelvű imaszövegeinek gyűjtője; IX. Piusnak 1925: 1000 imaszöveget ajánlott, 1791 tételes gyűjt-ét 1952: a veszprémi ppség megvásárolta. Összeírta a kp-ok teendőire, jövedelmére, jogaira, kötelességére és régi pléb. szokásokra vonatkozó vezérkv-et. Az Egyházi Lapok és a M. Kultúra állandó munk. - Színművei: Tündérek a földön. Allegorikus virágtündérjáték 1 fv. (Bemut. 1908: Veszprémi Színház, 1922: Bpi Várszínház, 1925: műkedvelők Szolnokon; 1923 óta Zászlós Márta zenéjével); Borúra derü. Allegorikus játék 1 fv. (Bemut. vidéken); Ötven év. A veszprémi Angolkisassz. Int. jubileumára. (Bemut. 1911: Veszprém; megj. A veszprémi angolkisassz. int értes. 1911/12); Dal-diadal. Allegorikus játék a Dunántúli Dalversenyre (Bemut. 1913: Veszprém; megj. Veszprémi Hírl. 1913) -- M: A máshitű feleség. Elb. Bp., 1903. - Elb-ek. Veszprém, 1906. - Vesperale Romano-Vesprimiens. 1906. - Kukicsék kéjutazása. Vj. 3 fv. Uo., 1909. (Legényegyes. színműtár 22.) - A meglepetés. Tragikomédia 2 jelenetben. Uo., 1909. (Uaz 23.) - Az ördög. Mese 1 fv. Patayné Farkas Gizella elb-e után. Uo., 1910. (Uaz sz. nélkül) - Az álomgép. Írta Clément Vautel. Ford. Bp., 1911. (Családi regénytár 62.) - A kétezeréves menyasszony és egyéb tört-ek. Veszprém, 1912. - A fehér Turul. Reg. Bp., 1913. (Családi regénytár 79. is) - A megtért katona. Hazafias játék karácsonyra 3 fv. Uo., 1914. - Teréz kisasszony. Írta Federer. Ford. Uo., 1918. - A kis keresztesek. Reg. Írta Henry Bordeaux. Ford. Uo., 1920. (új kiad. 1932) - Patria. Írek harca a szabadságért. Írta Federer. Ford. Uo., 1921. - Egy apa regénye. Írta Jacques Péricard. Ford. Uo., 1928. - Példatár a pogány missziókból. Írta Hermann Fischer. Átd. és ford. Uo., 1931. - A jóslat. Reg. H.n., 1934. - Példák az életből. Hitszónokok és hitoktatók számára összeáll. Klemens Oberhammer. Ford. Uo., 1934. - Az ösküi pléb. tört. (Veszprémi Hírl. 1934:29-54. sz.) - Gyermekek Isten útjain. Szentéletű gyermekek napjainkban. Írta Marie Schmidtmayr. Ford. Uo., 1935. - A mi urunk Jézus Krisztus kínszenvedése... Emmerich Anna Katalinnak látomásai szerint. Írta Clemens Brentano. Ford. Uo., 1936. (új kiad. 1947) - Robinzon Krúzó kalandos története. Írta Daniel Defoe. Átd. 5. kiad. Uo., 1937. - R.k. hittan. az el. isk. 3-4. o. sz. 1. füz. 3. kiad. Írta Vass János. Közrem. Krupa Kolumbánnal. Keszthely, 1937. (8. kiad. Kaposvár, 1946) - R.k. katekizmus. Az el. isk. 5. o. sz. Összeáll. Vass János. Közrem. Krupa Kolumbánnal, Rák Istvánnal. Uo., 1938. - Igen, Atyám! Mindennapi életünk Istenben. Írta Richard Gräf. Ford. Bp., 1939. - Sekrestyések kv-e. Összeáll. Uo., 1939. - 1907. I. 6-1910. X. 31: a Veszprémi Hírlap fel. szerk-je (melyben 1934: megírta az ösküi pléb. tört-ét), 1928. IV. 28-1930. II. 1: a Balatonfüred főszerk-je. - Álnevei és betűjegyei: Bodrogközi (1896-1904); Bréza (1896-1904); Hortulanus (Veszprémi Hírl. 1904-10); (k.) (uo. 1904-10); K.k. (uo. 1904-10); K.K. (uo., 1904-10); Kálmán diák (1896-1904); Kupavári (1896-1904). 88

Sziklay 1932:249. - Gulyás 1956:579. - Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:19. (25.), 93. (247.) - Pfeiffer 1987:591. - Gulyás XVI:422. - Viczián 1995:175. (1952.)

Kertész Marcella Florentina, KN (Hegykő, Sopron vm., 1900. júl. 3.-Gyón, 1953. jún. 2.): szerzetesnő. - 1921. XII. 29: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1924. VIII. 24: tette. Zsámbékon, Nyíregyházán betegápoló. - A szétszóratás után 1950 őszétől a gyóni szoc. otthonban élt.  r.k.

Kertész (Czier) Pál (Csanálos, Szatmár vm., 1882. jan. 9.-Felsőbánya, 1945. máj. 2.): plébános. - A gimn-ot és teol-t Szatmárnémetiben végezte, 1904. VI. 26: pappá szent. Felsőbányán, 1906. VII: Máramarosszigeten, 1908: Munkácson kp., 1908: Szatmárnémetiben az egyhm. alapítványi pénztárának kezelője. 1913: szegyh. szónok, ppi szertartó. 1915: Várpalánkán adm., 1924. VII. 13: sztszéki ülnök. 1942: Felsőbánya plnosa, pápai kamarás. - M: Gonzeczky János 1848-as vértanú papunk élete. Bp., 1941. B.L.B.

Schem. Szat. 1905:267. (s.v. Czier)

Kertész Piroska Leonarda, KN (Hegykő, Sopron vm., 1876. jún. 27.-Gyón, 1963. aug. 5.): szerzetesnő. - Chorinban 1892. VI: lépett a kongr-ba. Fog-át uo. 1896: tette. Tanítóképzőt végzett. Lovasberényben, Kókán, Pozsonypüspökiben, Érden tanítónő. - A szétszóratás után 1950 őszétől Hegykőn rokonok fogadták be. 1955. IX. 1-től a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Kertész Sarolta, SJC (Bp., 1912. szept. 26.-Kolozsvár, Ro., 1976. nov. 15.): szerzetesnő. - Gimn. éretts. után a Csalogány u-ban tanítónőképzőt végzett. 1935. I. 15: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1938. I. 1: uo. tette. - 1935: Bpen hitoktató, 1941: Gyömörén, 1942-től haláláig Kolozsváron elöljáró. r.k.

Kertész Tamás János, OFM (Nagykanizsa, Zala vm., 1911. jan. 29.-Zalaegerszeg, 1991. dec. 21/22.): plébános. - 1926. VIII. 12: lépett a Szűz Máriáról nev. ferencesek közé, 1932. II. 3: ünn. fog-at tett, 1934. VI. 24: pappá szent. 1935: az esztergomi Szt Antal Koll. pref-a, teol. dr. 1936: Szombathelyen teol. tanár, 1943-47(?): No-ban élt. 1953: a flinti (Mich., USA) Szt József-tp., 1964: a milwaukee-i (Wisc.) Szt Imre-tp. plnosa, 1970: New Brunswick-ban (N.Y.) lelkész. 88

Schem SM 1940:64. - Pilinyi 1943:251. - Tóth 1948:127. - Török 1978:169. - Bölöny 1978:169. - Diós 1999:99. (5333.) - Nagy 2000:508.