Magyar Katolikus Lexikon > K > Kereszty


Kereszty Géza Viktor (Pest, 1855. ápr. 7.-Pozsony, 1926. márc. 15.): kanonok. - Pesti gimn. évei után 1870: Pozsonyban az esztergomi egyhm. növendékpapja lett, Esztergomban és a Pázmáneumban tanult, Bécsben 1881: teol-ból drált. 1876: tanítóképzői tanár Esztergomban, ahol 1877. XII. 22: pappá szent. 1878: kp. Bpen, 1879: karpap az esztergomi szegyh-ban, 1882: az esztergomi papnev. int. tanára. 1906: pozsonyi knk., 1916: jóthi c. prép. 1915: a SZIA I. o-ának alapító tagja. - M: Egy koldus (Labre Benedek) életrajza. Bp., 1876. - Haladás és kerség. Esztergom, 1885. - A szentírásban előforduló közmondások. Uo., 1887. - Az ósz-i szt kv-ek kánoni tört-e. Uo., 1888. - Mit olvasnak műveltjeink? Bp., 1888. - Az orleansi szűz emléke a theol. és lélektan szempontjából. Esztergom, 1889. - Az idő teljessége. ÚSz-i kortört. adatok. Uo., 1891. - Exegesis pericoparum Evangelii pro omnibus dominicis et festis fori in anno eccl. praescriptarum... Uo., 1892. - A M. Sion repertóriuma 1863-1893. Uo., 1893. - Az aklon kívül. A theol. mai állása a prot-oknál és a schismatikusoknál. Uo., 1896. - A M. Sion monográfiája. H.n., 1896. - Egy fejezet a ker. ikgr-ból. Krisztus ábrázolása hajdan és most. Bp., 1897. - Vaticinia Messiana in libris Antiqui Testamenti dispersa ad mentem ss. Patrum et cath. interpretum juxta textum Vulgatae illustrata. Esztergom, 1897. - Gyakorlati észrevételek a Szentírás helyes értelmezéséről. Uo., 1897. - Die ersten Lónyay. Írta Karácsonyi János. Ném-re ford. Pozsony, 1912. - A pozsonyi Szt Mártonról c. egyh. zenei egyes. 80 é. múltjának rövid tört. Uo., 1913. (Ném-ül is). - Betűjele: K.V.dr. (M. Sion). - 1890-ig Kereszty Géza néven írt. - 1887-1903: a M. Sion társ- ill. főszerk-je. 88

Zelliger 1893:229. - Pallas X:443; XVIII:41. - Szinnyei VI:95. - Kiss-Sziklay 1902:499. Arck. - Révai XI:526; XXI:502. - Schem. Strig. 1918:XXXVIII. - 8 órai Újs. 1926. III. 17. - Gulyás XVII:225.

Kereszty Jenő (Bp., 1887.-Bp., 1949. jún. 13.): karnagy, gimnáziumi énektanár. - 1911: a bpi Zeneakad-n végzett. Az I. vh-ban katona, 1918: a Budai Zeneakad. tanára, 1919: a belvárosi plébtp. főorgonistája és másodkarnagya, 1920-29: az Egyetemi Énekkarok karnagya (1929: örökös tb. karnagya), hangversenyeztek Rómában, Assisiben, Münchenben, Lipcsében, Halléban, Bécsben, Ravalban, Dorpatban, Helsingforsban. 1926: a MÁV Gépgyár zeneisk-jának vez-je, 1939: a bpi Vörösmarty Gimn. tanára. - Zeneművei: 2 mise, 2 zenekari szvit, az Esti harangok, a Tátrában 4 tételes zenei képek, passacaglia és fúga orgonára, az Ah! hol vagy magyarok ... c. egyh. ének dallamára, kórusok, dalok stb. 88

Kerkápoly 1930:743. - Strazimir 1933:683. Arck. - Molnár 1936:416. - ZL 1965. II:315. - Gulyás XVII:223. - Gyászjelentés

Kereszty Rókus András, Roch Andrew Kereszty, OCist (Bp., 1933. febr. 6.-): egyetemi tanár, novíciusmester. - A bpi Ciszt.-József Attila Gimn-ban 1951: éretts., 1956: az ELTE-n kvtáros okl-et szerzett, a forr. leverése után Rómába menekült, ahol belépett a ciszt. r-be. 1960: a Szt Anzelm Egy-en teol. licenciátust szerzett, pappá szent., 1962: drált. Az USA-ban telepedett le, 1963: Dallasban (Texas) a kat. egy. teol. tanára, 1969: egyidejűleg gimn. hittanár, 1975: a dallasi apátság novícmestere. - M: Die Weisheit in der Mystischen Erfahrung beim Heiligen Bernhard von Clairvaux. Westmalle, 1963. - Radical Theology Today. H.n., 1967. (Klny.) - God Seekers for a New Age. H.n., 1970. - The Pre-Existence and Oneness of Christ. H.n., 1973. (Klny.) - Reflection of the Foundations of Christology. H. n., 1974. (Klny.) - Krisztus. Róma, 1977. (Teol. kiskvtár II:4/5.) - Peter and Paul in the Church of Rome. New York-Mahwak, 1990. - Jesus Christ. Fundamental of Christology. New York, 1991. - Írói neve: Roch Andrew Kereszty. 88

Bölöny 1983:188. - Nagy II:127.