🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Keresztes-Fischer
következő 🡲

Keresztes-Fischer (1929-ig Fischer) Ferenc, 1929-től vitéz (Pécs, Baranya vm., 1881. febr. 18.-Vöcklabruck, Felső-Au., 1948. márc. 3.): ügyvéd, főispán, miniszter. - A pécsi ppi jogakad-n és a bpi tudegy-en tanult, jogból drált és ügyvédi vizsgát tett. Pécsett ügyvéd és jogtanácsos. 1915. I-1918: a 69. cs. és kir. gyalogezred főhadnagya, súlyos sebesülése után leszerelték. 1918. XI-1920. VIII: a szerbek megszállta Pécsett a takarékpénztár ügyésze, a kommunisták és a megszállók ellen küzdött, amiért a szerbek 2 hónapra bebörtönözték, majd Valjevóba internálták. 1921. X. 10: Baranya vm. és Pécs kormánybiztosa, majd főispánja, 1925. XII-1931. VIII: Somogy vm. főispánja is. Károlyi Gyula, majd Gömbös Gyula kormányában 1931. VIII. 24-1935. III. 4: belügymin. A komm. aknamunka ellen ~ vezette be 1932. VII. 1-X. 1: a statáriumot és a gyülekezési tilalmat. Lemondása után a M. Nemz. Bank külső szakértője. 1932-35: a Nemzeti Egység Pártja programjával a rétsági ker. ogy. képviselője. 1936. I. 4-1938. V. 16: a Pénzintézeti Közp. eln., felsőházi tag. 1939: a Magyar Élet Pártja programjával Kaposvár ogy. képviselője. 1938. V. 14-1944. III. 22: belügymin., 1941. IV. 3: tényleges minisztereln., 1942. III. 7: a min-eln. és a külügymin. teendők ideigl. ellátásával is megbízva. - 1937: kezdeményezésére alakították meg a →Nemzeti Önállósítási Alapot és Tanácsot, melynek eln. ~ mondatta ki a köztisztviselők egyesületi és párttagsági rendeletében az összeférhetetlenséget a (hungarista és szocdem.) nemzetellenes mozgalmakban való részvétellel, betiltotta a (mozgalmi) egyenruha viselését, föloszlatta a szabadkőműves kapcsolatú „jótékonysági” egyes-eket. 1939. II. 24: betiltotta a hungarista mozgalmat. 1944. III. 19: a ném. megszálláskor tényleges min-ként (náciellenes fölfogása és magatartása miatt) a Gestapo letartóztatta és a mauthauseni koncentrációs táborba hurcolta. 1945. IV. 30: az amerikaiak a flossenbürgi táborban szabadították föl, ahonnan súlyos betegen távozott. Tüdőrákban halt meg. - Hamvait 1999: hazaszállították, X. 9: Pécsett temették el. Bo.Gy.-88

Kalotai 1934:390. - Ker. m. közél. alm. I:500. - Ogy. alm. 1940:218. Arck. - MÉL I:903. (†Bécs) - Bölöny 1992:326. - Borbándi 1997:228. - M. Nemz. 1998. XI. 5.

Keresztes-Fischer (1930-ig Fischer) Lajos, 1929-től vitéz (Pécs, Baranya vm., 1884. jan. 8.-Vöcklabruck, Au., 1948. ápr. 29.): hivatásos katonatiszt. - 1895-99: a kőszegi cs. és kir. katonai alreálisk., 1899-1902: a morvafehértemplomi cs. és kir. katonai főreálisk. elvégzése után 1902: a cs. és kir. katonai műszaki akad. hallg-ja Mödlingben. 1905. VIII. 18: avatták tüzérhadnaggyá. Rövid csapatszolg. után 1909-12: a bécsi Hadiisk. hallg-ja. Az I. vh-ban különböző vezérkari tiszti beosztásokban, 1919. VI-XII. 1: a Nemz. Hadsereg Fővezérségénél szolgált. 1920: a Kormányzó Katonai Irodájának beosztottja, 1925. I. 15: a HM VI/1. (Honvéd Vezérkar főnöke) osztály vez-je. 1929. X. 19: a 6. vegyesdandár gyalogos parancsnoka. 1931. I. 20: az 1. lovasdandár parancsnoka. 1933. V. 1: a HM VI. csop. főn-ének (Honvéd Vezérkar főnöke) h-e, 1935. I. 15: a Kormányzó Katonai Irodájának főn-e. 1938. V. 24-IX. 29: a HM VI. csop. főn-e (Honvéd Vezérkar főnöke), 1939. II. 1-1942. XI. 1: a Kormányzó Katonai Irodájának főn-e (1939. II. 21: Főhadsegéd is). 1934. V. 1: tábornok. 1937. XI. 1: altábornagy. 1940. V. 1: tüzér tábornok (1941. VIII. 1: vezérezr.). 1943. II. 1: nyugdíjazták. 1944. X. 15. után a ném-ek testvérével, Ferenc v. belügymin-rel együtt deportálták. A dachaui koncentrációs táborból szabadult. 1945 u. Au-ban élt. - 1929. VI. 17: vitéz, 1939. III. 13: m. kir. titkos tan. Sz.S.

Valóság 1983:8. (*jan. 18!) - Hadtört. Közl. 1984/2:386.