🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Keresztényszocialista Villamos és HÉV Alkalmazottak Országos Szövetsége
következő 🡲

Keresztényszocialista Villamos és HÉV Alkalmazottak Országos Szövetsége, Keresztényszocialista Villamos [és Helyiérdekű] Vasúti Alkalmazottak Országos Szövetsége, Bp., 1919. okt.-1946. júl. 17.: érdekvédelmi szervezet. - 1933: a HÉV és az autóbuszüzem dolgozói is csatlakoztak a BSZKRT szervezetéhez. Taglétszámuk 24 helyi csoportban 1923: 8256 (nő 166, vidéki 220), 1924: 8371 (nő 84, vidéki 170), 1925: 6000, 1927: 4460, 1931/32: 5400, 1934: 3007, 1935: 17 helyi csoport, 3 szakoszt. 4200 tag, 1937: 3500 fő (Debrecenben, Pécsett és Szombathelyt volt szervezetük). - Főtitkára Tobler János, 1927. V: Szabó József (a BSZKRT igazg. tagja, 1931: eln.), aleln. Abonyi Ferenc (vasúti s-tiszt), 1931: főtitkára Heffinger Mátyás. 1939. V: a BSZKRT 13.446 dolgozója közül 2192 a Kerszoc. Szöv., 452 a Kerszoc. Párt, 335 a Ker. Községi Párt, 10 az Egyesült Ker. Párt, 81 a VOGE, 34 az EMSZO tagja. 1942: 6016 tagja volt. - 1945: egy csoportja nem lépett be az egységes szakszervezetbe, a kisgazdapárti szakszervezethez csatlakozott. Szabó József eln-öt letartóztatták s elítélték. Vilma kirné u. 32. (VI. ker.) alatti székházát Gerő (Singer) Ernő keresk. min. (1945) átadta a szocdem. szakszervezetnek. 1945/46: az igazoló biz. a 14.292 BSZKRT-alkalmazott „múltját” megvizsgálva 12.180 főt igazolt, 1946 főt (15,97%) B-listára tett, megszüntetve a kerszoc. szervezkedés újrakezdését. - Székhelye: VIII. Beniczky u. 3-5., majd Vilma kirné u. 32. - Rajk László belügymin. (1946-48) betiltotta. - Lapja: Magyar Villamos (1919-44) (1923: és 1924: évi 96.000, 1927: havi 5000, 1929: havi 7000 pld.) 88

Dobrovits 1937:157. - Kerszoc. Villamos és HÉV és Autóbuszüzemi Alkalmazottak Orsz. Szöv-ének jelentése az 1942. é. közgyűlésről. Bp., 1943. - M. Közl. 1946. VII. 18. - Gergely 1993:207. - Viczián 1995:95. (1189.)