🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Keresztény Szociális Szövetség
következő 🡲

Keresztény Szociális Szövetség, Keresztényszociális Egyesületek Országos Szövetsége, Keresztény Szociális Egyesületek Országos Szövetsége, Bp., 1904. okt. 23.-1921. máj. 14/17.: a magyarországi keresztényszociális mozgalom csúcsszerve, a kulturális és szociális tevékenységet folytató helyi egyesületek, illetve a szakszervezeti tevékenységet folytató szakmai egyesületek összefogására. - →Ketteler mainzi pp. ker. szocializmusról vallott elgondolásait →Giesswein Sándor kezdte hirdetni. 1897 őszén Győrött megalakították az első hazai munkásszervezetet, melyet hamarosan a bpi, pápai, szombathelyi követett. Ezek összefogására 1904. V. 22: havi 2x-i megjelenéssel kiadták a mozg. első lapját, az Igaz Szót. X. 22-23: megtartották I. orsz. kongresszusukat, melyen megalakították a Keresztényszociális Egyesületek Országos Szövetségét, melynek neve utóbb ~. Meghatározták a hazai kerszoc. mozgalom céljait: 1. a kerszoc. eszmék elterjesztése különösen a munkások között, önképzés, közművelődés, önsegély útján, ezt szolgálják az ált. jellegű kerszoc. egyesületek; 2. gazd. érdekvédelem, ennek érdekében megindították a kerszoc. szakszervezeti mozgalmat, melyhez mezőgazd., iparos és kereskedő szervezeteket szándékoztak alapítani. 3. a mozgalom párttá szervezése, hogy az orsz. pol-ban is érvényesíthessék elképzeléseiket. 1905. I. 1: az Igaz Szó hetilap lett. III. 25: a 40 kerszoc. egyes. I. orsz. kongresszusán véglegesen megalakították, eln. 1905-21: Giesswein Sándor knk.; társeln.: Szalánczy Andor gyári munkás, alelnökök: Nagy Emil, Herényi Jenő ügyvéd. Életrehívói között szerepeltek: Prohászka Ottokár pp., Csernoch János esztergomi knk. (a későbbi hercegprímás), Haller István, Turi Béla újságírók és Lakatos Géza, az egyetemisták Szt Imre Körének vez-je. 1905. X. 15: megtartott II. évi rendes évi közgyűlésükkel megkezdték tényleges működésüket, kb. 40 tagegyes-tel. Előbb szervezeteik a közs., városi pol-ban jutottak szerephez, helyi hitel- és fogyasztási, majd földbérlő szövetkezetek alakításában vettek részt, ennek ügyei lebonyolítására 1912: megalapították a →Keresztény Szociális Földbérlők Bankját, ekkor 108 egyes-ük működött. A szocdem. szakszervezetekkel szemben 7 orsz. kerszoc szakszervezet 56 helyi csop-ban 1807 taggal dolgozott (szemben a kb. 90 ezer szocdem. taggal) 1912: e szervezetek segítésére 18.097 K-t költöttek, kb. 3000 munkást közvetítettek s helyeztek el. A munkaadók 30%-át nem tudták munkással ellátni. 1912: Mo-on 9 kerszoc. pártszervezet működött, az ogy-ben Giesswein Sándor képviselte őket. Megkezdték a tanoncok kerszoc. alapú szervezését, számukra 1912. III: Ifjúságunk (1912-14, 1918-19) c. havilapot indítottak. - 1914: a ~ vezérkara: eln. Giesswein Sándor, üv. eln. Miklós Ferenc, aleln. Baranszky Gyula, →Ernszt Sándor, →Komócsy István, főtitkár Moravitz Lajos, szervező titkár Kocsán Károly, szakszervezeti titkár Székely János. Helyisége: IV. Ferencziek tere 7. A kerszoc. szervezetek orsz. kongresszusa 1921. V. 14/17: kimondta a Keresztény Szocialista Egyesületek Országos Szövetsége föloszlatását, helyette megalakították a →Keresztényszocialista Országos Szakszervezetek Szövetségét, a szakmai egyesületi ágra alapozva. A ~et később független szervezetként alakította újjá az 1925. III. 12-i kerszoc. kongresszus, →Keresztényszocialista Egyesületek Országos Szövetsége néven. 88-N.D.

Kat. Közl. 1915. (rk. sz.):80. - Kemény 1942:121. - Balogh - Gergely I:137. - Viczián 1995:52. (626, 627.)