Magyar Katolikus Lexikon > K > Keresztény Magyar Munkás


Keresztény Magyar Munkás, Teufen, Olten, 1958. nov.-1960. aug.: a Svájci Keresztény Magyar Szakszervezet havi értesítője. - Megj. havonta 2-4 old. Szerk. Harangozó Ferenc. Kiadó: Svájci Keresztény Magyar Szakszervezet. Ny: soksz. - Melléklete: Hiszek (1958-59). - Utóbb: Svájci Magyar Keresztény Szakszervezet (1952-64). 88

Mildschütz 1977:56. (339.)

Keresztény Magyar Párt, Bp., 1956. nov. 1.-nov. 4. után: Az egykor Bp-et irányító párt szerepének helyreállítására a Fővárosi Tanács épületében 20-25 résztvevővel alakították. Ideigl. elnök Zajgóvári Károly ügyvéd, pártigazgató →Reibel Mihály esp., vez. tagja Meskó Gyula kegyszerárus, Magyar Győző mérnök, Sebő Pál vegyész, Stöckl Rezső orvos, Vattay László ügyvéd. A Fővárosi Nemzeti Biz-ba Zajgóváryt és Stöckl Rezsőt küldték. A ~ programját XI. 2: Zajgóváry és Reibel véglegesítette. Ebben a népi demokráciát törvénytelennek tekintették, fölfüggeszették volna az 1945 óta hozott törv-eket és rendeleteket, eltörölték volna az áll. tulajdont, a komm. vívmányokat, visszaadták volna az egyh. isk-kat a kötelező vallásoktatás bevezetésével, a kis- és középüzemeket, az 50 holdnál kisebb földbirtokokat, az államélet (államigazgatás, hadsereg, igazságszolgáltatás, rendőrség) megtisztítása után helyre akarták állítani a szabadságjogokat, kiálltak az 1945 után elbocsátott (és nyugdíjától megfosztott), B-listára tett tisztviselők visszavétele mellett. Céljuk a 40 órás munkahét bevezetése, az államigazgatásban a képesítési rendszer visszaállítása, a közös felelősség helyett a bűnökben részesek egyéni felelősségrevonását kívánták. Tárgyaltak a pártegyesítésről a →Keresztény Néppárttal, a Városházáról átköltöztek az utóbbi párt székhelyére a V. Petőfi Sándor u. 5-be. - E szervezkedés tagjai közül első fokon 1957. XI. 26: a Főv. Bíróság Fekete László tanácsától (Nb 4063/1957), másodfokon 1958. VI. 30: Borbély János tanácsától (Nbf 5118/1958): Zajgóvári Á. Károly I. rendű vádlott (első fokon 12 é.) életfogytiglani, Reibel Mihály II. r. (3 é.) 5 évi, Stöckl Rezső III. r. (3 é.) 6 évi, Meskó Z. Gyula IV. r. (3 é.) 3 évi, Simsa Emil V. r. (4 é.) 4 évi, Bednarik Imre VI. r. (5 é.) 5 évi, Vattay László VII. r. (6 é.) 6 évi, Krompaszky Attila VIII. r. fél é., Erdélyi József IX. r. 10 havi (az eljárást másodfokon megszüntették), Komáromi Gábor X. r. 3 évi, Szenteleki László XI. r. 2 évi, Sebő Pál XII. r. (10 hónapi, 3 évre fölfüggesztett) 1 évi börtönbüntetést kapott. 88

Népszabadság 1956. XI. 2:3. - 1956 sajtója. Bp., 1989. - Jónás 1990:304. - 1956 és a pol. pártok 1998:444.