🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Keresztény Közérdek
következő 🡲

Keresztény Közérdek, Bp., 1884. okt. 5.-1885. márc. 15.: a magyar országos társadalmi egyesületek közlönye. - Megj. hetente 216 o-on. Fel. szerk. Egressy Vince, 1884. XII. 14: Palásti Szabó Endre, 1885: Albrech Ármin. Ny: Bartalis Imre. T.E.

Keresztény Községi Párt, Wolff-párt, Bp., 1920. júl. 14.-1939. febr. 28.: a fővárosi keresztény nemzeti középosztály és a kispolgárok pártja. - →Wolff Károly vezetésével választási pártként alakították a főv. községi tvhat. választásokra. Prot. tagjai is voltak, aleln. Raffai Sándor ev. pp. - 1920: a főv. közgyűlés 240 tagjából 167 (69,9 %) a ~hoz tartozott. 1925. V. 10: tartotta kampányzáró nagygyűlését az Egyesült Keresztény Községi Párt keretében. Részt vett ezen a →Slachta Margit és Toperczer Ákosné vezette Keresztény Magyar Asszonyok Pártszövetsége is. A ~ 80.616 szavazattal (36,6%) 91 helyet (36,4%) szerzett, ezzel a főv. legerősebb pártja maradt. Közp-ja: IV. Városház u. (Ferenciek tere 7: is tanácskozott). Vezetői: Wolff Károly, két kat. pap: Bednárz Róbert és →Ernszt Sándor, Szmrecsányi György, a ref. Csilléry András, Usetty Ferenc. Az ogy. választásokon a →Keresztény Gazdasági és Szociális Párt támogatója. 1930. XII. 21-22: a főv. tvhat. választásokon a kerszoc. szakszervezetek támogatásával 72.334 szavazatot (27,2%), 46 mandátumot (150 városatyai hely 30,6 %-a), 1935: 59.201 szavazatot (27,1%), 33 mandátumot szerzett (a 108 hely 30,6 %-a). Wolff Károly halála (1936. VII. 23.) után az addigi aleln. Csilléry András üv. elnök lett. 1937. I. 26: a →Nemzeti (Legitimista) Néppárttal és a →Keresztény Ellenzékkel együtt csatlakozott a Ker. Gazdasági és Szociális Párthoz, és Zichy János gr. vezetésével megalakították az Egyesült Keresztény Pártot, mely Csilléry Andrást alelnökké választotta. - 1938/39 fordulóján Imrédy Béla min-eln. sokat tett a kormánypárt  főv. csoportja és a ~ egyesítése érdekében. Az egyesülés 1939. II. 28: valósult meg. Ekkor már Teleki Pál volt a min-eln., aki a II. 22: bejelentette a kormánypárt, a Nemzeti Egység Pártja új nevét: Magyar Élet pártja. Ennek és a ~nak egyesülésével alakult meg a Magyar Élet Keresztény Községi Pártja. 88-Szentgáli Zsolt

Wolff Károly: Beszámoló a Keresztény Községi Párt 3 évi munkájáról. Bp., 1923. - Wolff Károly élete, pol-ja, alkotása. Szerk. Szigethy Endre. Uo., 1943. - L. Nagy Zsuzsa: A bpi liberális ellenzék 1919-1944. Uo., 1972. (programja) - Gergely Jenő: A ker. szociálizmus Mo-on. Bp., 1977. - Jónás 1990:212. - Bp. Lex. I:668. (1921. VII. 21: alakították) - Gergely 1993:28. - Balogh-Gergely I:178.