Magyar Katolikus Lexikon > K > Kercseliget


Kercseliget, Somogy m.: plébánia a veszprémi, 1993. V. 31-től a kaposvári egyhm. kaposvári esp. ker-ében. - 1332: már létezett, tp-át ismeretlen tit-ra sztelték. A törökök 1526 u. elpusztították. Attala filiájából 1746: alapították újra. Mai Szt István kir. tp-a 1895: épült. Org-ját (1/8 m/r, op. 241.) 1902: az →Angster gyár építette. Kegyurai 1880: a közbirtokosok. Anyanyelve 1880: m.; 1910: ném., m.; 1940: m., ném. - Plébánosai: ferencesek, majd 1804: Kollonics Ferenc, 1811: Moravcsik Ignác, 1816: Tóth Márton, 1826: Kollonics Ferenc, 1830: Tray Imre, 1853: Varga János, 1877: Juhász Gyula, 1878: Szíjártó János, 1907: Rády István, 1909: Gyöngyösi Imre, 1915: Tamási István, 1941: Haller István, 1943: Pozsgay János, 1944: Etzl István, 1945: Faraghó Béla. 1974-től Mosdós (László Attila, 1983: Facsar Sándor, 1985: Várnai László) látja el. - Lakói 1840: 805 r.k., 28 g.kel., 12 izr., 45 egyéb vall., össz. 890; 1910: 1431 r.k., 2 ev., 16 ref., 1 unit., 17 izr., össz. 1467; 1940: 1333 r.k., 1983: 424 r.k., össz. 653. - 1948: 4 tanerős r.k. ált. isk-jában 202 tanuló. Várnai László

Gerecze II:723. - VEN 1975:244.

kercsesorai titkos szerződés, 1685. ápr. 14.: I. Lipót (ur. 1657-1705) és Teleki Mihály (1634-90), az erdélyi hadak főgenerálisa között Kercsesorán (Fogaras vidék) megkötött titkos szerződés. A kir. ajánlotta, Antidius Dunod SJ közvetítette. - Tárgya a cs. és kir. fönnhatóságának elismerése, lemondás az önálló külpol-ról, a cs. had 1/6-ának állandó téli szállása és ellátása, s ennek fejében az erdélyi vallásszabadság, a kiváltságok megtartása és a nemzetk. szöv-be való fölvétel. Követeléseit I. Apafi Mihály fejed. (ur. 1661-90) Erdély állami függetlenségét őrző, Lengyo. kezességével biztosított szerződéssel akarta elérni, de az az 1686. VI. 28-i bécsi szerződésben nem sikerült. 88

Horváth M. VI:159. - MTK II:506. - Erdély tört. II:871. (s.v. a Helységnévmutatóban [1885. o.] csak oláhosan Kercisora!)