Magyar Katolikus Lexikon > K > Kelemen, I.


Kelemen, I., Szt (Róma, Kr. u. 1. sz.-Kerszon, Krím fszg., 97.): Szt Anaklét utódaként 88-97: pápa. A patrisztika az →apostoli atyák között tartja számon. - Vsz. a Flavius család fölszabadított rabszolgája volt. A hagyomány szerint jól ismerte Szt Pétert és Szt Pált. Pápaságának egyetlen, de nagyon fontos emléke a korintusiakhoz írt levele. 4. sz. legendája szerint Trajanus cs. Kerszonba száműzte, és kőbányában kellett dolgoznia. Végül horgonyt kötöttek a nyakába és a tengerbe vetették, ezért a horgony az attrib-a. Vértanúsága m-ul: ÓÍ VII:17. (ford. Vanyó László) - A híres római S. Clemente-baz. eredetileg nem ~ tiszt-ére épült, hanem azonos nevű tulajdonosé volt. 867: Szt Cirill magával hozta Kerszonból ~ ereklyéit, és ebben a baz-ban helyezték el. Utóda 97: Szt Evarisztosz. Ü: okt. 13., 1969 u. nov. 23. - A hajósok, kalaposok, márványfaragók, tengerészek védősztje, zivatar, hajótörés, gyermekbetegségek ellen kérik oltalmát, a bányászok hajdani patrónusa. Tiszt-ével főleg Tirol és Cseho. egyes bányavidékein, Mo-on szórványosan, leginkább Rozsnyó és Selmecbánya környékén találkozunk. A rozsnyai Kálvária kpnájában (1741) képét láthatjuk. Névünnepén itt búcsú is van: a bányászok díszruhásan, kezükben égő gyertyával misén vesznek részt. Hasonlóképpen Illés selmeci falu tp-ában is ott függ fogadalmi jellegű képe. Körmöcbánya Szentháromság-szobrának egyik kőreliefjén is föltűnik, bányászó szerszámokkal körülvéve. Nyilván Szentkelemen elenyészett sárosi falu (1332) neve is bányász patrocíniummal függött össze. A Kelemen, Kelen, Kele, Kelő családnév ~ hajdani tiszt-éről tanúskodik. Patrocíniumai: Bük (Sopron vm.), Ötösbánya (Rudmány), Mocsonok, Rhonitz (1811), a Pilisben Kesztölc. - Szentkút a Pinka völgyében a forrásfakasztó ~t tiszteli védősztül. Elenyészett Lelle (1055), Tata (1387), Kajár (1421) hajdani patrocíniuma. Kk. hazai ábrázolásáról nem tudunk. →Szent Kelemen-bazilika, Róma **

MN IV:280. - LThK II:1222. - BS IV:38. - Bálint II:490. - Mondin 2001:14.