🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kedor
következő 🡲

Kedor-Laomer (héb.): a Ter 14,1.5.9 szerint Elám királya és Pentapolisz (→Ötváros) ura. - Amikor ezek a városok el akartak pártolni, ~ 3 más kir. (Amráfel, Arjoch, →Tidal) támogatásával odavonult (14,5). Pentapolisz kir-ai vereséget szenvedtek, Lót fogságba esett. Erről Ábrahám tudomást szerzett, üldözőbe vette ~t és kiszabadította unokaöccsét (14,33). Az elamiták nyelvében a ~ név jól értelmezhető ('Lagamar istennő szolgája' v. 'Lagamar megoltalmaz'), de mindmáig nem sikerült Elámból olyan kir-t kimutatni, aki ezt a nevet viselte volna. Egy ideig úgy vélték, hogy a kései babilóniai szövegekben szerepel, de ez a föltevés nem igazolódott be (a szóban forgó helyeken Kudur-Nahhunte szerepel). Jóllehet egy ideig Mezopotámia egy része Elám uralma alá tartozott, mégsem vsz., hogy tényleges hatalmát a Jordánon túli ter-re is kiterjesztette volna. Inkább azt kell föltenni, hogy a 14 a szabad és tudatosan régiesítő (archaizáló) →történetírás műfaját képviseli (tehát szerzője egész sor régebbi eseményt és össze nem tartozó dolgot összekapcsolt, hogy elbeszélése tört. magvát minél hatásosabb formába öltöztesse). Ha e föltevés helytálló, a 14 ~ja nem más, mint jelkép. **

BL:935.