Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Tanoncokat Védő Egyesület


Katolikus Tanoncokat Védő Egyesület, Bp., 1892.-1946. júl. 23.: érdekvédelmi és kulturális egyesület. - →Pokorny Emmanuel alapította. Célja a katolikus iparos- és kereskedőtanoncok vallásos és hazafias szellemű testi-lelki gondozása, a tanoncok szabadidejű oktatása, alkalmas gyülekezőhelyek, ifj. kvtárak, olcsó v. ingyenes szállást és étkezést adó menedékházak létesítése, mestereknél való ingyenes elhelyezésük elősegítése s az, hogy a tanoncokat vasárnaponként közös szórakozásra és oktatásra összehozzák. Kat. Tanoncinternátust (Bp., II. Toldy Ferenc u. 30.) tartottak fönn (kétemeletes épületben nappali és hálótermek, játékok, játszóudvar, kert, kvtár). Bentlakói szerződéssel műhelyekben és üzletekben dolgoztak, a lakás, fűtés, világítás díja havi 3 korona, teljes élelmezéssel 26 korona, melyet heti részletekben is fizethettek (egyes növendékek alkalmazóiknál ebédeltek). A II. Toldy F. u. 30. (az internátus házában), III. Kiskorona u. 45., VIII. József u. 28. és X. Mázsa tér 1. alatti vasárnapi tanoncotthonok a →kalazantinusok vezette int. felügyelete alatt állottak. Az alapító tag egyszerre (v. 4 részletben) 40, a rendes tag évi 2 K-t, a pártoló tag tetszés szerint fizetett évente. 1914: bevétele 32.375, kiadása 29.525, az internátus külön bevétele 8748,55, kiadása 8092,29 K volt. - Egyh. eln. Bogisich Mihály cpp., Vezinger Károly knk., 1914: Rott Nándor knk., 1928: Breyer István fsz. pp., világi eln. Zichy Aladár gr.; székháza és a Kat. Tanoncinternátus: II. Toldy Ferenc u. 30. Taglétszámuk 1937: 141. - Rajk László belügymin. az 1938:17. tc-re, ill. az 529/1945. és a 7330/1946. ME. sz. rendeletre hivatkozva föloszlatta. 88

Kat. Közl. 1915.(rk. sz.):56. - MKA 1927:571; 1928:571; 1929:732. - Ped. lex. 1936. II:30. -- Dobrovits 1936:127. (alapítása: 1893!) - Ped. lex. II:30. - Mihalovics 1942:257.