🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Szociális Népmozgalom
következő 🡲

Katolikus Szociális Népmozgalom, Bp., 1943. aug. 26.-1944.: a II. világháború alatti katolikus szociális és reformmozgalmak csúcsszerve, irányító munkaközössége; a Teleki Pál által 1940: alapított →Magyar Szociális Népmozgalom utódszervezete. - Serédi Jusztinián hgprím. egyetértésével a győri ppi palotában 1943. VIII. 23: alakult meg azzal a céllal, hogy a háború után egy kerdem. párt kiindulópontját képezze. Egyh. tanácsadója br. Apor Vilmos győri pp., világi tanácsadója →Kovrig Béla, a kolozsvári egyetem szociológus rektora, ügyvezetője →Kerkai Jenő SJ. Résztvevői önálló szervezetekként: →Egyházközségi Munkásszakosztályok, Katolikus Legényegyletek Országos Tanácsa (→KALOT), →Katolikus Leánykörök Szövetsége, →Katolikus Iparos- és Munkásifjak Országos Egyesülete, →Katolikus Dolgozó Nők és Leányok Országos Szövetsége és a felekezetközi jellegű →Magyarországi Dolgozók Országos Hivatásszervezete. - A pol. programot az EMSZO mozgalom „Magyar Cél” nemzeti- és társadalompol. programja alapján állították össze Kovrig Béla vezetésével. A ~ csatlakozott a németekkel szembeni ellenállási mozgalomhoz, a Magyar Fronthoz, ami megkívánta a párttá szerveződést. Így 1944. X: a ~ vezetői megalakították a →Kereszténydemokrata Néppártot. A háborúból való 1944. X-i sikertelen kiugrási kísérlet után a ~ tagszervezeteinek számos vezető munkatársát letartóztatták, ill. a Gestapo elhurcolta. 1945: a dachaui koncentrációs táborból tért vissza →Eglis István és →Benkő István lelkész és Zsidai József, az EMSZO közp. titkára. Ugyancsak Dachauba került Szalai György, az EMSZO közp. titkára és Tömör Magda, az EMSZO munkatársa, de ők nem tértek vissza. - Kiadványa: Magyar társadalompolitika. 1-3. köt. (szerzői: Kovrig Béla, Kerék Mihály, Cser János, Tóth József). N.D.

Félbemaradt reformkor. Róma, 1990:151. (Vida István: Egy nemzetpol. kísérlet), 154. (Kovács K. Zoltán: A Demokrata Néppárt alapítása) - Kovács K. 1994:24.