🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Legényegylet
következő 🡲

Katolikus Legényegylet: a kézműves és iparos ifjúság egyesülete. - Adolf →Kolping alapította Kölnben. Célja a „legények” vallási, szakmai, családi és társad. életre felkészítése. Legkisebb egysége a Gesellenhaus, a 'Legényház', ahol munkaidő után a szakmai felkészülésben, ált. műveltségben és mestervizsgára való felkészülésben segítették a legényeket, s kulturált szórakozási lehetőségeket is nyújtottak. Az átutazók e házban szállást is találtak. A ~ foglalkozott tagjai betegbiztosítási és érdekvédelmi ügyeivel is (→Kolping Művek). - Mo-on, miután a pesti magisztrátus hozzájárult a ~ pesti megalapításához, Scitovszky János érs. megbízta →Szántóffy Antal pest-belvárosi plnost az előkészítéssel, aki kibérelte a Király u-ban a Valero-házat, átalakíttatta, járta a műhelyeket és toborozta az iparos legényeket, közben kiadta a ~ alapszabályait. 1856: sikeres munkájáról jelentést tett az érs-nek Bécsbe, aki az épp ott tartózkodó Kolpingot meghívta Pestre a ~ megalapítására. Kolping a belvárosi pléb-n VIII. végén 40 legénnyel Szántóffy plnos vezetésével megalapítottnak nyilvánította a ~et, mely a 134. volt Eu-ban. - A ~ első ünnepélyes megnyilvánulása IX. 8: a terézvárosi tp-ban volt, ahol az érs. a litánia után megáldotta a ~ zászlaját, melynek ekkor már 155 m. és ném tagja volt. Szántóffy fölmentését kérte, és maga helyett →Haas Mihályt javasolta elnöknek, aki hamarosan kis kézikv-et írt a ~ számára. - Vsz. Haas Mihály szatmári pp-ké történt kinevezése, 1858 u. →Szabóky Adolf Piar (akit a korábbi irod. a ~ alapítójaként tart számon!) vette át a ~ elnökségét. G.G.F.

Religio 1856:176. (alapítás), 306. (alapszabályok) - Ruschek Antal: A ~ m. földön. Bp., 1887. - Tóth István: Kat. legényegyleti emlékeim. 1850-1890. Eger, 1890. - Bellaagh Aladár: A Körmöcbányai Kat. Legény-Egyes. tört. 1891-1901. Körmöcbánya, 1902. - Keresztény szocialisták naptára 1924. Uo., 1923. (Urr György: Ker. munkás ifj. mozg. Mo-on) - Kerszoc. évkv. 1938. Uo., 1938. (Pintér József: A Kat. Legényegyletek Orsz. Szöv. mint a munkásifjúság szervezete) - Kerszoc. munka. Szerk. Tobler János. Uo., 1942. (Pintér József: A Kat. Legényegylet szolgálata a m. munkásifj. nevelésére) - Mihalovics 1942:233. - Patton János: Kiskáté a keszthelyi dékánképző tanf. anyagából. Legényegyleti dékánok és vez-k számára. Bp., 1942, - Új Idők lex. XV:3699. - Emlékkv. a Győri Kat. Legényegylet alapítása 25. é. évford-jának ünnepére Győr, 1888. - Erdősi Károly: Szociális vezérkv. kat. legény-, ifj. és munkásegyes-ek alakítására és vezetésére. Bp., 1904. - Gálffy Sándor: A 25 é. Legényegylet. Nagyvárad, 1924. - A Miskolci Kat. Legényegylet emlékkv-e. Az első 10 é. tört. és hasznos tudnivalók iparosok és kereskedők számára. Szerk. Révész Béla. Miskolc, 1943.