🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Iparos és Munkásifjak Országos Egyesülete
következő 🡲

Katolikus Iparos és Munkásifjak Országos Egyesülete, KIOE, Keresztény Ifjak Országos Egyesülete, Bp., 1923-1946. júl. 20.: a →Keresztényszocialista Országos Szakegyesületek Szövetségéhez tartozó hitbuzgalmi és szociális segítő szervezet munkásfiatalok, inasok, fiatal segédmunkások támogatására. - Eredetileg Mária-kongreganista egyetemi hallgatók kezdeményezésére, munkásfiatalokat támogató mozgalomként indult az 1920-as években, néhány értelmiségi (dr. Kostyelik Ferenc, dr. Radványi Titusz, Bartos Sándor, dr. Wágner Oszkár) támogatásával. 1936: a pp-kari határozat szerint a mozgalmat az AC szellemében, egyhközs. keretben szervezték újjá, neve ezidőtől: Katolikus Ifjak Országos Egyesülete. 17-25 éveseket vettek tagjaik közé, a régi szervezeteket is beolvasztották a KIOE-be, de szervezésében jelentős szerepet kaptak kongreganista tanoncok és ifjúmunkások (Haklik Lajos, Kertész László, Kalocsai Emil, Kalocsai János, Kovács Tibor, Papp János, Kamarás Ferenc, Radics Sándor) és a belgiumi JOC (→Európai Keresztény Ifjúmunkás Szövetség) tapasztalatait Mo-on meghonosító Szilágyi György. A helyi szervezeteket a lelkész irányította, de választott ifj. titkáruk is volt. Egyh. oldalról támogatást kaptak a jezsuitáktól, Vargyas Tivadar plnostól, a Krisztus Király pléb. vezetőjétől, és →Mészáros János bpi érs. helynöktől, valamint a szervezet lelki vezetőitől, papjaitól: Solymár Györgytől és →Ikvay Lászlótól. A ~ tevékenysége eleinte a Józsefvárosra összpontosult, majd össz-bpi központ alakult. Székháza kezdetben a VIII. Mikszáth téren, majd a IX. Gát u. 6. sz., melyekben Munkásifjú Akadémia is létezett. -Valláserkölcsi nevelés mellett tanoncokat közvetítettek, és több tanoncotthont szerveztek a kallódó fiatalok segítésére. Később a szervezés kiterjedt vidéki plébániákra területére, beleértve a visszatért országrészeket (Felvidék, Erdély). 1938-ban a ~t meglátogatta Joseph →Cardijn bíb., a példaképnek tekintett JOC alapítója. Ugyancsak 1938: indult a ~ újságja, Magyar Munkásifjú címmel, dr. Kostyelik Ferenc és dr. Morandini Géza szerkesztésében; kezdő példányszáma: 9000, ami 1942-re már 12.000-re emelkedett. A munkásfiatalok számára újságíró tanfolyamokat, filmes szakkört, vezetőképző táborozásokat, sporteseményeket, lelkigyakorlatokat, tanoncmunka-kiállításokat, kétéves Munkásifjú Akadémiát szerveztek. 1940: Bpesten 26, környékén 15, vidéken 70 KIOE-csop. kb. 4000 taggal működött. 1941: 5 egyhm. AC közp-ban volt KIOE-titkár, Bpen (8 lelkész és hitokt. vezetésével) 28, a környéken 17, vidéken 75 csop. kb. 6000 főt számlált. 1942: 180 csop. létezett 7000 taggal. 1942: egyh. eln. Apor Vilmos győri pp., de vezetőségi tag a szociális gondolkodású gépgyáros, Csonka János is. - 1942 u a ~ munkáját már súlyosan hátráltatták a katonai behívások. 1944: a Gát u. székházban külf. menekülteket, üldözötteket és katonaszökevényeket tudtak megmenteni. Az ostrom után a mozgalom újjáéledt, Mindszenty prímás által is támogatva; még újabb tanoncotthonok megnyitására is mód nyílt. - Fennállása alatt a ~ tárgyalásokkal, beadványokkal számos, a tanoncokat segítő oktatási és szociális törvényi intézkedés létrejöttét vívta ki. - Rajk László belügymin. a 254.231/1946.BM. rendelettel feloszlatta, tanonc-otthonait államosították, vezetőit (Hollai Ferenc, Doszpot István, Ragoncsa István) internálták. 1952. IX: pol. okokból letartóztatták a ~ főtitkárát, Ikvay Lászlót (1911-76), XII. 12: szervezkedés miatt 10 é. börtönre ítélték, 1956. IX: az Elnöki Tanács kegyelmével szabadult, 1961. II. 6: újra letartóztatták, VI. 19: 6 é. börtönre ítélték. -

Kiadványai: Hogyan indítsunk el egy csoportot? Bp., 1938; KIOE 1932-1937. Uo., 1938; Munkásifjú kvtár. 1-13. füz. Uo., 1938-44; U-vitamin. Összeáll. Kertész László. Veszprém, 1942; Tarts velünk! A KIOE jelöltvizsga anyaga. Uo., 1944. - Lapjai: Ifjúságunk (Bp., 1912-14; 1918-19; Szeged, 1922-23; Bp., 1927?-28?), Magyar Munkásifjú (1938. III-1944. XII. 1.). 88-N.D.

Wünscher 1928:49. - Dobrovits 1937:127. - M. Közl. 1946. VII. 23. - Gergely 1977:213. - Félbemaradt reformkor. Róma, 1990:96. (Hollai Ferenc: A kat. ifjúmunkás-mozgalom [KIOE] tört.) - Hetényi Varga II:206, 241. - Bp. lex. I:651. - Balogh-Gergely II:510. - Viczián 1995:92. (1147.)