Magyar Katolikus Lexikon > K > Kaszap


Kaszap István (Székesfehérvár, Fejér vm., 1916. márc. 25.-Székesfehérvár, 1935. dec. 17.): jezsuita novícius. - A székesfehérvári ciszt. gimn-ban aktív cserkész, a Vadgalamb őrs őrsvezetője. Versenyszerűen sportolt csapatban is, egyénileg is; a gimn., a Középfogú Isk-k Sportkörének Orsz. Szövetsége, a M. Orsz. Torna Szövetség és az Alba Regia Atlétikai Klub versenyein érmet nyert. 1934: a Dunántúli Ker. ifj. tornászbajnoka. - 1934. VII. 31: Bpen lépett a JT-ba. Hamarosan betegeskedni kezdett, folyamatosan mandulagyulladások, ízületi bántalmak, gennyes tályogok kínozták, daganatokat távolítottak el belőle. 1935. VI: visszatért a Manrézába, de VII. végén ismét beteg lett, ezért XI. 3: hazatért. XI. 8: a székesfehérvári kórházba vitték. XII. 4: a budai Vöröskereszt Kórházban kivették a manduláit. XII. 14: gyógyultnak látszóan tért haza, de 3 nap múlva a helyi kórházban meghalt. - Betegségei alatt a türelem és a felebaráti szeretet erényét hősies fokon gyakorolta. B-gá avatási eljárását a székesfehérvári egyhm. megindította. **-Bo. J.

Endrődy László: Életet Krisztusért. Bp., 1936. (16. kiad. 1944., cseh, horvát, fr., lengy., ném., ol., orosz nyelven is) -: Szeretettel, szenvedéssel... ~ lelkisége. Uo., 1938. (3. kiad. 1942) - Csávossy Elemér: Isten szolgája ~ b-gá és sztté avatási pörében P. K. ezredes nejének csodálatos gyógyulásáról bizonyításra előterjesztett cikkek. Szeged, 1941. (bőv. kiad. 1942) - Blaskó Mária: ~ útján. Bp., 1943. (ném-ül is) - Adria Mátyás: Forr. gondolat. Uo., 1943. - Bozi Sluzabnik K. Stefan. Uo., 1943. - Kovács J. Elek: ~ segíts! Uo., 1943. - Csávossy Elemér: Isten szolgája ~ betegségéről b-gá és szttéavatási pörében bizonyításra pótlólag előterjesztett cikkelyek. Szeged, 1944. - Kovács József: Hogyan nyerhetem el ~ segítségét? Uo., 1944. - Merlaud, André: Héros de la souffrance et de l'amour. Étienne Kaszap, 1916-1935. Toulouse, 1945. - SzÉ 1984:900. - Balássy László: A szeretet tanúja. Bp., 1986. - KMJ I:51.