🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Karcsú
következő 🡲

Karcsú (1848?-ig Krecsó) Antal Arzén, OFM (Vásárút, Pozsony vm., 1827. máj. 9.-Szolnok, 1893. febr. 7.): házfőnök. - A gimn. 1-6. o-át Komáromban végezte, 1845. IX. 10: Szécsényben lépett a szalvatoriánus ferences r-be, az újoncév leteltével Szegeden 2 é. bölcs. hallg. 1848 nyarán a szabadkai ktor lakója, majd Gyöngyösön teol. hallg. 1849. V. 28: ünn. fog-at tett, 1850: Kecskeméten teol. hallg., pappá szent. 1851: Gyöngyösön, 1853: Jászberényben gimn. tanár, 1854: Szabadkán, 1856: Kecskeméten hitszónok és hitelemző, Füleken kp. s a környékbeli pléb. kisegítője, 1857: Szentivánon plnosh., 1858: Egerben hitszónok. 1860: Detken kp., 1861: Fejér Alajos családjánál nev., 1863: Vácott házfőn., 1868: Szolnokon házfőn. és lelkész, Szegeden az ágazati hittan előadója, 1869: Vácott házfőn., 1889: Szolnokon élt. - M: A pápaság érdemei a társad. világrend, tud., irod. és hazánk körül. Vác, 1867. - Isten mindenünk. Ima- és énekeskv. Pest, 1867. - A szerz. rendek egyetemes történelme, kül. tek. a m. s erdélyorsz. szerzetesség jelen létállapotára. Herion, Fehr, Helyoth, Biedenfeld, Fuxhoffer, gr. Montalembert s egyéb kútfők nyomán. 1-5. köt. Uo., 1867. - A ktorok és elleneik a jelen korban. Írta Heinrich J. B. Vác, 1867. - A ktorok a tört-ben. Írta Heinrich J. B. Uo., 1867. - Kolping legény-egyletek erkölcsi és társad. jelentősége. Írta Vosen, K. H. Uo., 1867. - A róm. p-k történelme szt Pétertől korunkig. Müller, Hoffmann, Smets, Standini, Kolb, Burio s egyéb kútfők nyomán. 1-8. köt. Pest-Szeged, 1869-71. - A fényűzés veszélyei. Ném-ből szabadon és bővítve. Vác, 1873. - A lélek napi tápja. A Szentírás, sztatyák és jámborok műveiből szerk. Eger, 1872; Vác, 1873. - A váci kv-nyomdászat tört. A váci első nyomdai szabadalom százados évford. emlékünnepére. Vác, 1875. - Vác város tört. 1-9. köt. Uo., 1880-88. (85 pld-t tudott belőle értékesíteni) - Szt Ferenc atyánk 3. r-jének regulája. Uo., 1883. - Álnevei és betűjegye: Dunaparti Nándor; K.A.A.; Vásárúti Antal. T.E.

Szinnyei V:1023. - Gulyás 1956:576.