🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kaprinai
következő 🡲

Kaprinai István, SJ (Érsekújvár, Nyitra vm., 1714. aug. 12.-Nagyszombat, 1785. dec. 26.): tanár, történetíró. - Bécsben 1729. X. 14: lépett a r-be, 1731: Sárospatakon tanár, Kassán bölcs. hallg., majd Egerben, 1737/38: Kolozsvárt tanár. 1740-43: hittant hallg. Nagyszombatban 1743 v. 1744: pappá szent. Utolsó fog-át Kolozsvár 1747. VIII. 15: tette. 1745: Nagybányán, 1746: Nagyváradon hitszónok, 1751-53: és 1755-56: hitszónok Győrött, közben Kolozsvárott fil-t tanított. 1754: kontroverz-teológus Egerben, 1755: Kassán tört-et, homiletikát, egyhjogot, egzegézist tanított. 1756/57: Egerben, 1758-67: Kassán tanár. Közben országszerte népmissziókat tartott és prot-okat térített, 2 é. cigányokat okt. 1764-től Kassán, 1766-tól Nagyszombatban tört-írással foglalkozott. 1773 u. az esztergomi főegyhm. papja. Sokoldalú tudós, a m. tört-tud. nagy úttörőinek egyike: hatalmas tört. forrásanyagot gyűjtött össze (a bpi Egy. Kvtárban). Ezek kritikai elemzését és összefoglaló művekben való földolgozását is megkezdte. Ennek eredménye a Mátyás kir. uralkodásának első 4 évéből származó okmányok közreadása. Homiletika-tankönyve értékes barokk retorikai kordokumentum, akárcsak ifj. pasztorációs műve, ez utóbbi e nemben az elsők egyike hazánkban. - Fm: Ecclesiae Dei propagator, azaz az Isten egyh-ának terjesztője... Kassa, 1745. - Úr-napi bizonyítás... Uo., 1755. - Via viri in adolescentia. Kolozsvár, 1751. - Institutio eloquentiae sacrae. 1-2. köt. Kassa, 1758-60. - Hungaria diplomatica temporibus Mathiae de Hunyad regis Hungariae. 1-2. köt. Bécs, 1767-71. - Kz-ai Bpen az Egy. Kvtárban. M.I.

Szinnyei V:980. - Hóman Bálint: Tud. tört-írásunk megalapítása a 18. sz-ban. Bp., 1920. - MKSz 1974:232. (Hölvényi György: A m. jezsuita tört-írók és a jezsuita rend)