🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány Kína Missziója
következő 🡲

Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány Kína Missziója: A magyar rendtartomány 1928: →Oslay Oswald tartfőn-sége idején fogadta el a tiroli provincia missziós közp-ját Hunan tart-ban. Az 1929-es Rendtartományi Közlöny jan. számában a provinciális missziós testvérek jelentkezését kérte. A 40 jelentkezőből 7-et küldtek ki: →Károlyi Bernát, →Erdős Apollinár, →Tyukody Lucián atyákat, Tóth Titusz, Scheibl Szabin, Baráth Benedek és Gunszt Ede testvéreket. 1929. XII: érkeztek meg Sanghajba, 1930: vizsgát tettek a kínai nyelvből és összeállítottak egy 2000 szavas kínai-magyar szótárt. A ~ elöljárója Károlyi Bernát, közp-ja Paoking, Hankovban, Sinhvában, Thaovapingban és Tiencsácsében missziós ház létesült. Hamarosan csatlakozott →Lombos László (az USA-ból, 1938: ap. pref.), 1932: Patik Pius, Ferenczy Ipoly és →Gábris Grácián, majd a →Szatmári Irgalmas Nővérek, akik katekumenátust és árvaházakat vezettek, 1940: →Thun Albin. Az 1931: meghalt Szabin testvért a prov-ban sztként tisztelték. A korábbi misszion-ok évente 5-7 keresztelést végeztek, 1936: a ferencesek 1002 személyt anyakönyveztek és 860 katekument oktattak. 1937: isk-t nyitottak 130 növendékkel. - A ~ sikeréhez hozzájárult a jól szervezett mo-i bázis is, Pasarét közp-tal. Gyűjtéseket szerveztek, a Kínából hozott tárgyakat, fényképeket egy vándorkiállítás keretében számos rház híveinek bemutatták, s kv-kiadással is népszerűsítették a ~t. Az 1950: újabb szerz-ekért hazajött Lombos László a pol. változások miatt nem térhetett vissza Kínába. Ferenczy Ipoly lett az új elöljáró, aki a Mao-érában népítélet alá került, és a ~ többi tagja is nagy megaláztatások mellett állandó életveszélyben volt. 1952. V: kiutasították őket Kínából. r.k.

Oslay Osvald: A szeretet-Isten hőse az ártatlanokért és a bűnösökért. Bp., 1934. - Miklósi László: Magyar hősök öt világrészen. Uo., 1936. - Károlyi B.: Magyar Ferencesek Kína felé I. Uo., 1942. - Lombos László: Hősi harcok Kína földjén. Uo., 1942. - Nagymányoki Gilbert: A ferences missziók vérrel írt tört. Uo., 1944. - Tung-Sung Chao: Kína és a kat. egyh. Uo., 1944. - Thun Albin: A magyar misszió végnapjai Kínában. Fáy Zoltán előszavával. Uo., 1997. - A Paokingi Apostoli Prefektúra rövid története. Szerk és jegyz. Kálmán Peregrin OFM és Vámos Péter. Bp., 2005.