🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kapi
következő 🡲

Kapi, v. Sáros vm. (Kapušany pri Presove, Szl.): 1. vár. Vsz. a Berzeviczyek építették a tatárdúlás (1241-42) után. 1312: Károly Róbert leromboltatta. Baglóc néven is szerepelt. 1410: Zsigmond kir. engedélyt adott a Kapiaknak újjáépítésére. 1468: Szapolyai Imre ostromolta a lengyelek pártján álló várat. 1537: a Ferdinánd-pártiak elfoglalták. 1685: Thököly csapatai rövid időre megszállták. 1709: a kurucok bevették és felgyújtották. 1715: cs. rendeletre lerombolták. A szabálytalan alaprajzú hegyi várnak jelentős romjai állnak. - 2. plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. eperjesi esp. ker-ében. 1332: már létezett. Tp-át 1332 e. Szt Márton tit-ra sztelték. Lakói 1550 k. ev-ok lettek. 1747: alapították újra. Mai Szt Márton tp-át 1798: építették. Kegyura 1880: a Sennyey br. család. Anyanyelve 1880: szl. - Filiái 1917: Fulyán, Kapinémetfalu, Kapivágása, Kiskökény, Láda. Bá.B.-**

1. Csánki I:281. - Dienes 1940:211. - Fügedi 1977:148. - Vártúrák III:300. - 2. KTN I:313. - Schem. Cass. 1915:88. - Divald 1999:255.

Kapi Gábor, kapivári, SJ (Kapi, Sáros vm., 1658. aug. 28.-Nagyszombat, 1726. márc. 24.): misszionárius, egyetemi rektor. - A gimn-ot Bécsben végezte, ahol 1673: belépett a JT-ba. 1690: teol. dr. Nagyszombatban fil-t és teol-t tanított. 1692. II. 2: fogadalmat tett Gyöngyösön. 1696: uo., Pécsett és Komáromban hitszónok. 1708-18: a nagyszombati egy. rektora, majd Gyöngyösön és Kolozsvárt misszion., 6 é. vezette az erdélyi missz-t. Elrendelte, hogy a jezsuiták újra reverendát viseljenek. Később Trencsénben, Nagyszombatban, végül Pozsonyban volt házfőn. - M: Vienna Austriae defensa. Bécs, 1686. - Selecta sapientium apophthegmata. Nagyszombat, 1690. - Fasciculus oratorius. Uo., 1691. - Institutiones Christianae de...Trinitate. Uo., 1720. - Institutiones Christianae de analysi fidei. Uo., 1737. **

Szinnyei V:954. († Pozsony, 1728. III. 24.) - Velics III:38.

Kapiller Etelka M. Izabella, DNAK (Vát, Vas vm.-Szombathely, 1980. jún. 6.): szerzetesnő. - Tanítónői és gyógypedagógusi okl-et szerzett. El. isk-ban tanított. A szétszóratás után 1950-től Vácon, majd öccsénél élt és Váton tanított. Később Szombathelyen lakott, s Vépen a gyógyped. isk-ban tanított. r.k.