🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kampis
következő 🡲

Kampis János, muzslai és mocsoládi (Bp., 1886. okt. 17.-NSZK, 1968 k.): festő. - A bpi Verbőczy Reálgimn-ban 1904: éretts., a bpi egy-en jogot végzett, 1907: Pest vm. árvaszékénél közig. gyakornok. 1920. VI. 1: mint árvaszéki jegyző ment nyugdíjba, azután kizárólag fest-tel foglalkozott. Első kiállításai 1913. XII: a Nemz. Szalonban (Huszár Dezső arck.), 1926. VI: Pápán és Szombathelyen, 1914. IV-V: a Műcsarnokban, 1916: a Szépműv. Múz-ban (Női arckép). A Szövetség Művésztárs. (melynek 1922: alapító tagja, majd üv-je) kiáll-án 1924: 26, 1925: 15, 1926: 19 képpel vett részt. Részt vett 1926: a Balatoni Művész-kolónia Egyes. megalapításában. 1926 u. főleg vallásos tárgyú képeket és arcképeket festett; a kalocsai egyhműv. kiállításon Mater Dolorosa c. művével Kalocsa város díját, Assisi Szt Ferenc találkozása Szt Domonkossal c. pasztelljével az egri főkápt. díját kapta. 1926: előadó, majd szakvez. a Székesfőv. Népművelési Biz-ban, melynek egy sorozat népművelési célú vetített képes előadást írt. 1934: a Nemz. Figyelő munk. 1945: No-ba távozott. - Jelentős művei: Kassandra; Szt Sebestyén; Glattfelder pp. arcképe; Az egyiptomi királyleány; Preludium; az Orsz. Földhitelint. freskói, köztük a Csodaszarvas, Toldi Miklós, Mátyás kir. vadászata. - Illusztrálta Falk Zsigmond A söntéstől a rivaldáig c. reg-ét (Bp., 1912). - M: Az Orsz. M. Kir. Képzőműv. Főisk. kiállítása 1937. Bev. Szerk. Pilch Dezső. Bp., 1937. T.E.

Strazimir 1933:664. - ML 1935. I:523. - Ker. m. közél. alm. I:468.