🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kamarás
következő 🡲

Kamarás (1942?-ig Faulhaber) Mihály Ferenc (Faustus) OFM (Almáskamarás, Arad vm., 1918. máj. 18.–): házfőnök. – Szécsényben 1934. VIII. 29: lépett a Kapisztrán rtart-ba, a jászberényi gimn. éretts., a teol. Gyöngyösön végezte, 1940. VIII. 30: szerz. fog. tett, 1942. VI. 21: pappá szent. Máriagyüdön, 1943: az akkor alapított újvidéki r-házban szolgált. Az Újvidékre 1944. X. 23 bevonult szerb partizánok r-társaival együtt elfogták, X. 28: este az összegyűjtött foglyok egy részét – köztük r-társát →Körösztös Krizosztomot is – hármasával összekötözték, majd a katonák ütlegelése és zeneszó mellett futásra kényszerítették; rabtársaikkal végignézették halálra kínzásukat. →Kovács Kristóffal együtt tovább meneteltek a rabokkal, éjszakákon át gyóntattak, vigasztalták őket. Indija (v. Szerém vm.) falu táborából XII. 2: szabadult. – 1945. V: menekült Mo-ra. Szegeden kp. és cserkészcsapat parancsnoka, részletes jelentést küldött Rómába. 1948: Pécsett élt. 1950: Salgótarjánban néhány hónapig kp. – Az É-Mo-i Áramszolgáltató Váll. fizikai munkása, 1954: kórházi raktáros, az 1956. XII. 8. a pufajkás sortűz után ápoló. – 1957: egy ideig Gyöngyösön hitokt. 1980: tart.főn.h., és az esztergomi r-ház főn. 1983–89: az USA-ban szolgált, 1989: hazatért, Szegeden rendbehozatta a r-házat. 1995: a bpi Margit körúti közösség gyóntató tagja. – M: A megélt jövő. Írta Mario v. Galli. Ford. Bp., 1982. – Facimbalom. Versek Írta Szedő Dénes. S.a.r. (H. é. n.?) 88

Schem. OFMKap 1940:55., 1948:37. – Pilinyi 1943:3. (s.v. Faulhaber) [csak a névmutatóban!] – Cseres 1991:140. – Matuska 1991:196. – Igen 1995. VIII. 18. (Századunk kistestvére Fr. Mihály) – montreáli Ny-i Magyarság 1998. III. (Hegyi Béla: Ferences papok mártíriuma) – Hetényi Varga 1999. I:475. (elégtelen kvészeti adatokkal. Naplójegyzeteiből részleteket közölt.)

Kamarás Róza M. Emmanuella SZINT (Bp., 1897. febr. 16.–Vác, 1974. ápr. 5.): szerzetesnő. – 1921. IV. 23: Esztergomban lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1922. III. 26: uitt tette. Sekrestyés volt. –1950 u. Vácott dolg., majd a váci szoc. otthonban élt. r.k.