🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kalovits
következő 🡲

Kalovits Alajos, Kálovits (Cegléd, Pest vm., 1872. jan. 7.-Eger, 1959. márc. 23.): tanító. - A tanítóképzőt 1892: Egerben végezte. Bodonyban, 1893: Pusztahídvégen tanított. 1896: r.k. el. isk. tanító. Magántanulóként elvégezte a gimn. 8. o-át, 1904. VI: az egri ciszt. főgimn-ban éretts. 1908: államtud-ból drált. 1910-18: a ciszt. főgimn. tanára. 1912-21: Heves vm. kir. tanfelügyelőségén dolg., 1916: jogtud-ból államvizsgát tett. 1919: „a komm. forradalom alatt a kultúrszakoszt. vez-jeként megengedte, hogy a hittan helyett bevez. tárgyakat ciszt-ek tanítsák, s minden elkövetett, hogy a tanácsközt. által megkövetelt nyilatkozatot a ciszt. tanárok elhalasszák.” „Az isk. átadását amikor az ránézve veszedelemmel járt”,  késleltette mindaddig, míg a rendszer meg nem bukott. 1921: nyugdíjazták. - Az Egri Polgári Dalkör karnagya, 1902: az Egri Dalkör kartanítója, 1922: másodkarnagya, 1896-1908: az Egri Kaszinó kvtárosa. 1924-39: a ciszt. főgimn. vonós zenekarának vez-je. - Vegyeskarokat, 3 misét és színdarabokhoz (Hunyadiak, A kereszt diadala, Szt Imre látomása) zenét írt. - 1900. I. 20: egyedül, 1903. I. 20-XI. 16: Róvó Lajossal a Népiskolai Tanügy szerk-je, 1918. IX-1919. II: a Hevesmegyei Tanügy szerk-je. Oláh Gyula

Szinnyei V:900. - Baranyai-Keleti 1938:65. - Kiss 1993:51. - Gulyás XVI:147. - Viczián 1995:106. (1320.)