🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kalocsai
következő 🡲

Kalocsai Kálmán, Kalocsay (Abaújszántó, Abaúj-Torna vm., 1891. okt. 6.-Bp., 1976. febr. 27.): orvos, eszperantista. - A középisk-t Miskolcon, az egy-et 1916: Bpen végezte. Az I. vh-ban 3 é. a harctéren szolgált. 1920. XI. 1: Bp. szolgálatába lépett, 1929. III. 1-1966: nyugdíjazásáig a Szt László Kórház főorvosa. Magánpraxist tudatosan nem folytatott, hálapénzt soha nem fogadott el. - 1929: a Pázmány Péter Tudegy. a 'járványos betegségek klinikája' tárgykör mtanárává képesítette. 1953: az orvostud. kandidátusa, 1958: dr-a. A M. Fertőzőbetegségek Társaságának elnöke, majd díszelnöke. - 1912-től eszperantista, a budapesti iskolának nevezett nemzetk. irányzat vezéregyénisége. A hazai eszperantó irod. legnagyobb alakja. 26 nyelven értett, 22 nyelvből ford., 1924: a bécsi eszperantó világkongresszuson az irod. díj egyik nyertese. ~ eszperantó fordítása alapján készült a János vitéz kínai kiadása. Eszperantó nyelvészeti eredményei alapján 1923-48: a nemzetk. Nyelvi Biz., 1948(?)-76: az Eszperantó Akad. tagja, 1938-41: a Magyar Országos Eszperantó Egyesület elnöke, 1928-38: →Magyar Országos Katolikus Eszperantó Egyesület és 1955-60: a Magyarországi Eszperantó Tanács társelnöke. 1969-ig a →Magyar Eszperantó Szövetség választmányi tagja, 1969-76: tb. elnöke. 1937-76: az →Eszperantó Világszövetség tb. tagja. - →Zamenhof után ~ az első, aki mint eszperantista köztéri szobrot kapott (1986: Abaújszántón, ahol ~ Múzeum is nyílt). Emlékét ápolja az 1991: alapított ~ Baráti Társaság. - M: Mondo kaj koro. Originalaj poemoj. Bp., 1921. - Eszperantó. Nemzetk. nyelv teljes tankönyve. Írta Lengyel Pál. Gyakorlatokkal ellátta. Uo., 1921. (A kultúra nyelvtanai. Világnyelvek tanító nélkül 4.) - La pagio de l'regina. Uo., 1922. - Da nokeineloj la montro. Uo., 1923. - Kantata Kamporo [101 m. népdal]. Uo., 1923. - Johano la brava. Írta Petőfi Sándor. Ford. Uo., 1923., 2. kiad. 1948. - Morgau matene. Írta Karinthy Frigyes. Ford. Uo., 1923. (Hung. bibl. esperante) - La tragedia de l'homo. Írta Madách Imre. Ford. Uo., 1924. - Heveny fertőzőbetegségekről. Uo. 1930. - Strecita kordo. Originalaj poemoj. Uo., 1931. - Lingvo, stilo, formo. Orig. eseoj. Uo., 1931. 2. kiad. 1938. - Rimportretoj. Orig. humuraroj. Uo., 1931. - Kiel forigi poeto au parnasa guidlibro. G. Waringheinnel. Uo., 1932. - Raomaj elegioj kaj la taglibro. Poemoj de Goethe. Uo., 1932. - Parnasa guidlibro (Ford.?) G. Waringheinnel. Uo., 1932. - Enciklopedio de esperanto. Red. L. Kökény, V. Bleier. La linguo fakon: ~. 1-2. köt. Uo., 1933. - La infero. Írta Dante Alighieri. Ford. Uo., 1933. - Arthistorio. Írta Hekler Antal. Ford. Uo., 1934. - Dekolu poetoj. Szerk. Uo. 1934. - El la notlibro de praktika esperantisto. Írta K. R. C. Sturmer. Arangis por preso: Bleier V., ~, Totsche L. Uo., 1934. - Plena grammatiko de esperanto. G. Waringheinnel. Uo., 1935. (AELA lingvoserio 1.) - Argenta duopo. Jubilea libro tri Juli Bagi, ~. 1. köt. Uo., 1937. - La verda koro. Írta Julio Bagi. Sintaksan resumon verkis ~. Uo., 1937. - Rimportretoj. Uo., 1938. - Eszperanto nyelvtan. Magyarázatok Kökény Lajos 'Populara lernolibro' c. kv-éhez. Uo., 1948. - Heveny fertőzőbetegségek. Egy. tankv. Uo., 1952. - Egészséges és beteg gyermek. Amíg a gyermek felserdül. Török Lászlóval. Uo., 1957. - Bpen 1922-42: megszakításokkal a Literatura Mondo szerk-je és társszerk-je, 1936: az Új Lexikon 1-6. köt. egyik szerk-je. - Álnevei és betűjele: Bumy C.E.R.; -csay; Kopar; -y. R.Á.

Gulyás 1956:576. - Sz. Debreczeni 1992:589. - Gulyás XVI:193.