🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kalocsai Érseki és Főkáptalani Levéltár
következő 🡲

Kalocsai Érseki és Főkáptalani Levéltár: A középkori érseki és káptalani levtár szinte teljes egészében elpusztult a törökök 1529-es bevonulását követően. Egy részét próbálták menekíteni, de az évszázadok során ez az anyag is szétszóródott, néhány darabját sikerült csak (gyűjtés útján) az újkori érs-eknek megszerezniük. - Az újkori érs. levtár első említése 1733: található. Batthyány József érs. (1760-76) idején, 1765: a szem. épületében kapott helyet, ekkoriban készült el első rendszeres leírása, Elenchusa is. Kollonich László érs. (1787-1817) idején berendezésével együtt az érs. palota Ny-i szárnyának hátsó részébe költöztették, vasajtókkal, vas spalettákkal fölszerelt helyiségekbe. Több változtatással 1850 u. kialakult az érs. hivatal végleges (iktatószámos, tárgyszavas) iratkezelési rendje, ebbe illesztették a régebbi iratokat is. - A levtárosok évszázadokon át a hivatal munkatársai (egy személyben ált. iktatói is) voltak, nem különült el az irattár és a levtár. A kb. 1000 ifm. anyagot nem érte jelentősebb károsodás. A ~ 1995: nyilvános magánlevtár, rendezése 2000: is folyamatban van. - A kápt. levtár anyaga egyidős az érs. levtár-ral. Hagyományosan a főszegyh-ban, a kápt. sekrestye fölötti helyiségekben tárolták, innen költöztették 1950: az érs. palotába. A kápt. testületére vonatkozó, ún. magániratokon kívül megtalálhatók az alapítványkezelői tevékenység, a kápt. uradalom iratai is. Külön egység a →hiteleshelyi dokumentumok. A közel 60 ifm. terjedelmű iratanyag középszinten rendezett, levtári ismertetője megjelent. - Az érs. és kápt. levtár anyagát 2000: egy intézményben, a ~ban, az érs. palota épületében őrzik. Anyaga az egyhtört., helytört. kutatások fontos forrása. La.A.

Mo. levtárai. Szerk. Balázs Péter. Bp. 1983:282. (Hamvas József: A Kalocsai Érs. Levtár, A Kalocsai Főkápt. Levtára) - Mo-i Egyh. Levtárosok Egyes-e konferenciája. 1997. Szerk. Dr. Janka György. Nyíregyháza, 1998:75. (Lakatos Andor: A ~ bemutatása) - Lakatos 1998.