🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kalkedon
következő 🡲

Kalkedon, Chalcedon, Kalcedon (2000: Kadiköy, Töröko.): Konstantinápollyal szemben fekvő kisázsiai város. - Kr. e. 678: egy föníciai kereskedőtelep helyén alapították. Vsz. Kr. u. a 2. sz. végén már ppség, 451: a 4. egyetemes, →kalkedoni zsinat alkalmával Markianosz cs. (ur. 450-57) érs. rangra emelte. A 16. sz: lat. címzetes érsség és gör. ortodox metropolia. - C-ét viselték 1515: Sereden Damján, 1540: Simándi Péter. - 1958: kb. 10.000 ker. élt ~ban (főleg gör. ortodoxok). Az →asszumpcionisták K-i szem-át 1925: be kellett zárni. A Bizánci Int-et 1937: Ro-ba telepítették át. **

Pecz I:451. - LThK II:1005. - AP 1990:709.