🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kalandos Társaság
következő 🡲

Kalandos Társaság (lat. fratres calendarum): 1. a középkorban eredetileg az Oltáriszentség imádására s a testvéri szeretet ápolására alakított papi társulat. A hónap első napján, calendae-ján tartották összejöveteleiket, innen a név. - 1092: a szabolcsi nemzeti zsinat rendelkezése említi először ~ tagjait: „Apátok vagy szerzetesek ne üljenek kalandosbeli társaik közé, hanem az apát vegye át adományaikat a kolostorban, és a regula szerint ossza szét a szerzeteseknek” (XXXIX). 1248: a szepesi 24 plnos ~áról tudunk. A ~ok szervezete a →céhek szervezetéhez hasonlított; idővel világiak is tagjai lehettek, a 15. sz: szűntek meg. - 2. a Szapolyai-párt érdekeit kifejező →hatvani országgyűlés végzéseinek megsemmisítésére Szalkai László esztergomi érs. (1524-26) beleegyezésével kötött, 10 főpap és 14 főúr szövetsége, amit II. (Jagelló) Lajos kir. (ur. 1516-26) és Mária kirné titokban támogattak. E főúri párthoz 1525. VII. végére már kb. 200 fő csatlakozott, köztük a Hatvanban még Werbőczit támogató Ártándy Pál. A ~ XI: Kecskeméten ülésezett, új ogy-t terveztek Szapolyai erdélyi vajda (1510-26), Werbőczi nádor (1525-26) és hívei megbuktatására. Thurzó Elek a kincstár rendbehozatalát ígérte, a vajda hatalmának megtörése, a kir. tekintélye és jövedelmeinek viszaszerzése ürügyén a ~ kir. megerősítését kérte, a trónra törő Szapolyai János ellen. A szükséges költségeket a ~ ígérte, s azt, hogy a következő ogy-en hozzájuk húzó nemesség fegyveresen jelenik meg, s a vajda hatalmát, ha kell, erővel törik meg. A ~ot Habsburg Mária kirné támogatta, a kir. megerősíttette, annak Kecskeméten készített okmányát a kirnéval együtt aláírta. Werbőczit néhány héttel az ogy. előtt a bányavárosi zavargások fölszámolására küldték (→Krisztus Szentséges Teste Társulat), párthíveikkel Kecskeméten titokban az ogy-en végzendőket megtárgyalták. Ezt Burgio p. követ megtudta, figyelmeztette a kir-t, hiába. 1526. IV. 27: a rákosi ogy-en a ~ kihirdette céljait. Werbőczi a kir. tanácsban lemondott nádori tisztéről és Erdélybe menekült. A ~, miután pártjuk visszaszerezte Báthori Istvánnak a nádorságot (1526-30), a kir-nak tett ígéretekről megfeledkezett, s annak érdekei ellen fordult. A nemesség szétoszlását addig hátráltatta, amíg az adó s a →templomi kincsek lefoglalásáról nem határoztak. V. 1: Burgio p. követtel s a főpapokkal külön tanácskoztak, ekkor a pp-ök a tp-ok kincseinek egy részét a hon védelmére föl is ajánlották. T.E.

CJH I:55. - Horváth M. III:389. - Fraknói 1896:462. - Kat. Szle 1912:198. (Lukcsics József: Kk. m. papi imatársulatok) - Fógel 1917:32. - KL II:474. - MTK I:347. (VII. 6. után alakították)