Magyar Katolikus Lexikon > K > Kaffka


Kaffka Margit (Nagykároly, Szatmár vm., 1880. jún. 10.-Bp., 1918. dec. 1.): író, tanárnő. - 6 é. volt, amikor apja (vm. főügyész) meghalt. Szatmárnémetiben 1898: az Irgalmas Nővéreknél tanítónői okl-et szerzett mint ingyenes tanuló. Ezért 1 é. a r. miskolci isk-jában ingyen tanított. 1900-03: elvégezte az Erzsébet Nőisk. polg. isk. tanárképzőjét. Miskolcon áll. polg. isk. tanár lett. 1905. I: Frölich Brunó erdőmérnök felesége lett, Bp-re, ill. Újpestre költöztek, ~ itt tanított. 1910: elváltak, ~ Angyalföldön tanított tovább. 2 év szabadságot kért, közben megismerkedett Bauer Ervin szigorló orvossal, 1914: Olo-ba utaztak. A háború híre Perugiában érte őket, hazatértek, VIII: házasságot kötöttek. Férje a frontról 2x tért haza betegen, majd Temesvárra helyezték katonai kórházba. 1917: Temesvárott éltek, röviddel a háború vége előtt költöztek Bp-re. ~ a kisfiával együtt a spanyolnátha-járvány áldozata lett. - M: Levelek a zárdából. Bp., 1904. - A gondolkodók. Uo., 1906. - Magyar Olvasókv. Nagy Bélával a polg. isk. 1. o. számára. Uo., 1908. - Magyar nyelvtan. Kellner Fülöppel a polg. isk. 2. o. sz. Uo., 1909. - Képzelt királyfiak. Uo., 1909. - Heten vagyunk. Antol. Miskolc, 1909. - Költészettan. Istvánffyné Márki Gabriellával és Nagy Bélával a polg. isk. 4. o. sz. Bp., 1910. - Csendes válságok. Uo., 1910, 1969. - Csonka regény és novellák. Uo., 1911. - Színek és évek. Uo., 1912. - Süppedő talajon. Uo., 1912. - Mária évei. Uo., 1913. - Szt Ildefonzó bálja. Békéscsaba, 1914. - Két nyár. Bp., 1916. - Állomások. Uo., 1917. - A révnél. Uo., 1918. - Kis emberek, barátocskáim. Uo., 1918. - Álom. (é.n.) - Lázadó asszonyok. 1-2. köt. Bp., 1958. T.E.

Bánhegyi Jób: ~. Pannonhalma, 1932. - Dénes Tibor: ~. Pécs, 1932. - Ágoston Julián: ~. Bp., 1934. - (Radnóti) Radnóczi Miklós: ~ művészi fejlődése. Szeged, 1934. - Bánhegyi Jób: A m. nőírók. Pannonhalma, 1936. - Németh László: A minőség forr-a. Bp., 1943. III:93. (~) - Dénes Tibor: Vízválasztó. Uo., 1948:39. - Fülöp: ~. Bp., 1987. - Földes: ~. Bp., 1987. - Gulyás XVI:54.