Magyar Katolikus Lexikon > K > Kaboli


Kaboli László, Koboli, Kobal (†1344. szept. 11. k.): érsek. - Károly Róbert (ur. 1308-42) orvosa, aki kinevezte a zágrábi ppség kormányzójának és fölszólította a kápt-t, hogy a ppi széket választással töltse be. Corvoi Jakab, a p. által kinev. zágrábi pp. halálhíre megalapozatlan volt, de Jakabot fr. ppségre helyezték, mivel őt a kir. nem ismerte el. A MA-ban ~ titeli prép-ból, bár csak szubdiákonus volt, 1326. III. 13-1343. III. 24: zágrábi mpp. Erőszakos ember lévén diákkorában kiközösítették, mert klerikusokat vert meg. 1327. IV. 16: még vál. pp., de ez évben fölsztelték. 1343. V. 17-1344. IX. 11: kalocsai érs. Összeütközésbe került Micsk bánnal és saját →egyházi nemeseivel, akikkel 4 é. pereskedett. VI. Kelementől (ur. 1342-52) kérte, hogy székhelyét Kalocsa romos és egészségtelen volta miatt a szerémségi Péterváradra tehesse, ahol szegyh-at, érs. lakot és knk-házakat fog építtetni. - Utóda Zágrábban 1343. III. 24: Piacenzai Jakab; Kalocsán széke 1345. I. 21-X. 5: üres, utóda 1345: Neszmélyi Miklós. T.E.

Mendlik 1864:117. (s.v. Kobali; 1326-43: zágrábi pp.), 78. (1343-45: kalocsai érs.) - Schem. Zagr. 1870:VII. (28.) - Gams 1873:387. (s.v. Ladislaus Kobal; 1326. III. 13-1343. III. 24: zágrábi pp.), 372. (s.v. Ladislaus Kobal; 1343. III. 24-†1345. I. 21. előttig kalocsai érs.) - Matković 1888:XI. (XXV.) (s.v. Ladislaus de Kobal) - Fraknói 1895:51. - Eubel I:537. (s.v. Ladislaus de Kobal; 1326. III. 13: zágrábi pp.), 197. (1343. III. 24: kalocsai érs.) - Winkler 1929:30. (s.v. Koboli; 1342-45: érs.) - Schem. Col. 1942:16. (31.) (s.v. Kabol) (1342-45: érs., utóda 1345: Harkácsi Büki István) - Kolarić 1995:103. (1326-43)