🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > KALOT népfőiskola
következő 🡲

KALOT népfőiskola, 1940-1946: a →KALOT bentlakásos tanfolyamai az egyházközségek által javasolt, önkéntes jelentkezők számára. - 1940 őszén Érden a Szapáry-kastélyban nyitották meg a központi, első és állandó ~t, mely egyszerre 108 bentlakó teljes ellátásáról gondoskodott. Ig-ja 1940-41: →Ugrin József, 1942: Magyar Kálmán, majd →Farkas György. 3 hetes ifj. vezetőképző, 3 hónapos művelődési, 10 hónapos telepesképző, 1 é. kertészeti tanf-okat indítottak, sajtó- és kv-, ill. népbiztosítási ügynökképző tanf-ot is vezettek. 1942: nyitotta kapuit Csíksomlyó (ig. Magyar Ferenc), Jánosi (Gergely József), Püspöknádasd (Dlusztus József), Szilágysomlyó (Mentes István), Balatonberény (Pék Lajos), Egyházasfalu (Tóth Imre), Szombathely (Kovács Andor), Zirc (Barasits Ferenc), Vágsellye (Bárány Imre), Ungvár (Lajtos Imre), Szatmárnémeti (Szalados Sándor), Palicsfürdő (Gubacsi Béla), Eger (Kálmán István), Szeged (Hunya Benedek), Hajdúdorog (Papp Béla); Endrőd (Deák Sándor), Kassa (Ézsöl Tivadar), Vértesacsa (Gál György), Kecskemét (Nyúl Mihály). - A ~k épületeit építették, vásárolták, ajándékba kapták, bérelték. Különleges ~ volt Szilágysomlyón, ahol a szórvány magyarság nemz. tudatát és lelkiségét ápolták a ~i tanf-ok. Ungvárt ruszin, Kassán és Vágsellyén szl., a Dunántúlon ném. nyelvű ~k működtek. Híresek voltak a 2 és fél hónapos művelődési ~k, ahol a parasztlegények az ált. műveltség tudnivalói mellett a néptáncokat, népdalokat, népi játékokat és hagyományokat újraélesztve, megszeretve megőrizhették és továbbadhatták. Ennek érdekében 20 →Regőscsapatot szerveztek. A ~k egyik legfontosabb célja volt, hogy felébressze a parasztfiatalság lelkében a tudás iránti vágyat, a művelődés akaratát. A KALOT mozgalmat indított paraszt-könyvtárak létesítésére falun, az egyesületben, a családban. Díjazott pályázatokat hirdetett, pl: Mit és miért szeretek olvasni?... A több ezer pld-ban megjelenő KALOT Munkafüzet írók méltatását, irod. estek műsorát közölte. A KALOT-nak a legtöbb főv. kv-kiadónál folyószámlája volt; egy-egy író munkájából (pl. Somogyi Imre: Kert-magyarország) 5000 példányt is rendelt egyszerre a Kv-osztály. A ~k nyáron a hivatásos népvezetők (papok, tanítók), tanítójelöltek, kispapok, egy. és főisk. hallg-k KALOT-szellemű továbbképzését, képzését szolgálták. - Földbirtokpol. célok szolgálatára szervezték az orsz. első telepesképző ~ját Jánosiban. 250 kh földön egy esztendőn át tanulták a fiatalok az egységes és korszerű gazdálkodás tudnivalóit, majd ezüstkalászos gazda címmel a hivatalos telepítési akciók csoportvezetői lettek, v. maguk szerveztek földbérlő szövetkezeteket, telepeket. 20 ilyen telepesképző ~t végzett fiatallal szervezte meg a KALOT első, 418 kh-nyi földbérlőszövetkezeti telepét, ahol a tagok 20-20 kh földet kaptak teljes élő és holt fölszereléssel, vetőmaggal, olcsó és hosszú lejáratú bérleményben; sajátként 1-1 előhasú törzskönyvezett üszőt, anyasertést és 10-10 gödöllői kendermagos törzsbaromfit; szoba-konyha-kamrás lakást, benne egységes népi stílusú bútort (a csíksomlyói ~sok készítették Szervátiusz Jenő vezetésével), a fiatalasszonyok egy-egy öltözet (Viski prof. tervezte) népi stílusban varrt menyasszonyi ruhát, mely később a telep népviselete lett. -

A fiatalokért minden erkölcsi és anyagi felelősséget a KALOT Központja vállalt. Mo-on e földbérlő szövetk-ben valósították meg elsőnek a közös gazdálkodást, ahol a tagok munkaegységre dolgoztak és az év végén a közös jövedelemből a 3 legtöbb munkaegységet teljesítő telepes önállósult, megkapva a közösség vagyonából az egyéni gazdálkodáshoz szükséges, még hiányzó fölszerelését. - A KALOT jánosi telepesképző ~ján 1941/42: végzett 27 növ-ből 7-et a KALOT gazdaságai szerződtettek, 20 növ. a KALOT egyedi földbérlő szövetkezetének alapítója lett. A 2. csop. 23 növ-e 1942/43: végezte a ~t.  Bá.J.

KALOT-naptár az 1943-as közönséges évre Bp., 1942. - MNL III:716. - Farkas György: A KALOT népfőiskolái. Díjnyertes pályamű. Kz.