Magyar Katolikus Lexikon > K > Kőszeghy


Kőszeghy László, remetei (Szeged, Csongrád vm., 1748. jún. 27.-Temesvár, 1828. jan. 4.): megyéspüspök. - A fil-t Budán végezte. Trencsénben 1765. X. 18: belépett a JT-ba. Még növ. volt 1773: a r. föloszlatásakor, s pécsi egyhm-s lett. Grácban 1776. VI. 1: pappá szent. Fölszent. után Pécsett tanított, 1778: átment a csanádi egyhm-be. 1779: csanádi knk., 1788: ppi helynök, 1798: nagyprép. 1800. VIII. 16: kinev., XII. 22: megerősített csanádi mpp., 1801: szentelték föl. ~ szerezte meg a kápt-nak a ság-paráci uradalmat, 1804: megalapította a temesvári szem-ot. 1821: egyhm. zsin-ot tartott, a ném. falvakba m. papokat helyezett. Sírja a temesvári szegyh-ban. - Utóda a csanádi széken 1829: Török Antal. L.A.

Mendlik 1864:94. (1800-28: csanádi pp.) - Gams 1873:371. (1800. XII. 22-†1828. I. 4: csanádi pp.) - M. Sion 1872:636; 1889:636; 1892:624. - Sommervogel IV:1154. - Szinnyei VII:129. - Lendvai Miklós: Temes vm. nemes családjai. Temesvár, 1905. - AHSI 1937:204. (Kratz: Ex-Jesuiten) - Juhász Kálmán: Remetei ~ csanádi pp. Bp., 1942.

Kőszeghy Mihály (Mélykút, Bács-Bodrog vm., 1874. jan. 24.-Kalocsa, 1946. okt. 26.): germanikus, kanonok. - Szülei K. Ferenc községi orvos és Devits Borbála. A középisk-t Szabadkán és Kalocsán, a teol-t Kalocsán, 1894. X. 29-től a CGH-ban végezte. 1897. X. 28: pappá szent., 1898. XII: a római Gergely egyetemen teol-ból drált. 1899: Bácskertesen kp. 1900: Kalocsán a kisszem. vicerektora, el. isk. hitoktató. A Gyermek Jézus Társulat és az Oltáregylet ig-ja. 1907: szegyh. hitszónok, 1910: Fajszon plnos, képviselőjelölt néppárti programmal, de nem választották meg. 1924. XII. 10: tb. knk. 1925. I. 31: adm. Mélykúton, IV. 20: esp., 1928. I. 30: uo. plnos. A kalocsai főszékeskápt-ban 1931. IX. 16: tiszai, 1934. IX. 1: bácsi, 1936. VI. 27: szegyh. főesp. 1939. VIII. 31: bácsi kisprép. 1946. IV. 27: éneklőknk. - M: Jézus és a jó gyermek. Bp., é.n. - Szt Ignác fiai Tomory városában. Kalocsa, 1935. - Virágszálak Szt Ferenc és társai életéből. Ford. 2. kiad. Gyöngyös, 1943. - Vérrózsák. Assisi Szt Ferenc dicsőséges sebei. Ford. Bp., 1946. (A lelki élet ferences mesterei 10.) - Cikkei a Kalocsai Néplap (1899-1911), Kat. Szemle (1900-10), Alkotmány (1901-13), M. Szemle (1902), Zászlónk (1902-14), M. Kultúra (1913), Tiszántúl (1918) c. lapokban. - 1910. III. 19-1911. I. 30: szerk-je, 1932. VIII. 27-1936. XII. 24: főszerk-je a Kalocsai Néplapnak. A róm. Civitta Catholico és a L'Ossevatore Romano levelezője. - Álnevei és betűjelei: Cassian (Alkotmány, M. Szle 1910, M. Kultúra); k.m. (uo.); K.M. (uo.) Sz.L.-La.A.-88

Veress II:272. - Schem. Col. 1942:270; 1975:107. - Gulyás 1956:585. - Pest m. sajtóbibliogr. 1977:423. - Gulyás XVII:522. - Lakatos 1998:139.

Kőszeghy (1944?-ig Knébel) Miklós (Szombathely, Vas vm., 1892. nov. 20.-Amsterdam, Holl., 1949. ápr. 20.): plébános. - 1917. VI. 19: pappá szent., Budaörsön kp., 1920: Batáviában (Holl. India) lelkész, 1926: Bpen az érs. helynökség titkára, 1928: jegyzője, 1929: a KPI vicerektora, 1931-44: Bp-Krisztinavárosban plnos, Ny-ra menekült. - 1932-1935. I: a Krisztinavárosi Egyházközségi Közlöny szerk-je. 88

Schem. Strig. 1938:190; 1947:240. - MKA 1930/31:88. - Viczián 1995:175. (1031.) - Diós 1999:105. (5640.) (s.v. Knébel-Kőszeghy)